Namaz Kılma Şekli Tablosu > Namaz konusunda soru ve cevaplar

NAMAZLARI CEM ETMEK (VAKİTLERİNİ BİRLEŞTİRMEK)

(1/3) > >>

BentSahra:
NAMAZLARI CEM ETMEK (VAKİTLERİNİ BİRLEŞTİRMEK) Seferde Namazların Cem’i : Seferde iken namazları cem etmek (birleştirmek) de Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetidir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı şu şekilde cem ederdi: İkindide konaklamayacaksa, öğlenin de vakti girmişse öğle ile ikindinin farzlarını ikişer rekat, kılarak cem ederdi. İkindileyin konaklayacaksa, öğleyi ikindinin vaktine bırakır, ikindi vaktinde öğle ile ikindiyi cem ederdi.[11] Akşam ile yatsıyı da bu şekillerde cem ederdi.[12] Cem edilen namazların ikisi için bir ezan, fakat her biri için ayrı kamet okunur. [13] Hazarda Namazların Cem’i : Hazarda (sefer olmaksızın, mukim olanın) namazları cem etmesi hususu sahih hadislerle sabittir. Bu hadisleri alimler birkaç vecihle yorumlamışlardır. Biz bu hususta sahabenin anlayışını nakletmekten başka söz söylememeyi uygun görüyoruz. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hazarda, hiçbir meşakkat ve yağmur olmaksızın öğle ile ikindiyi birlikte sekiz rekat ve akşam ile yatsıyı yedi rekat kıldırdı. İbni Abbas’a bunu niçin yaptı diye sorulduğunda ümmetine kolaylık murad etti demiştir.[14] Bu sözü söyleyen sahabe ibn-î Abbas; Haricilerin fitnesini def etmek için hutbe irad ederken akşamı yatsının vaktine geciktirmiş ve kendisine namaz geçiyor denildiğinde , yukarıdaki hadisi nakletmiştir. Hutbenin önemi ve yarım bıraktığında, tesirin kaybolması endişesinden dolayı, insanlara namazı cem ederek kıldırmıştır. Bu durum (hazarda cem) ümmet arasında bilinen yaygın bir uygulama değildi, insanlar o sebeple bu hadisi işittiğinde şaşırmıştı. Hazarda cem etme hadislerini, azimet değil de ruhsat olarak görmek, sahabenin anlayış ve uygulamasına uygun ve ihtiyatlı olan görüştür. Yine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ümmü Habibe (r)’ye istihaze sıkıntısından dolayı namazlarını cem etmeye ruhsat vermiştir ki bu hadis[15] de zaruret halinde cem etmeye hamledilebilir. Allah en doğrusunu bilendir

ases:
 besmele..

Sevgili sahra ALLAH Rasulu Namazllarını birleştiridi cem ederdi , konulu yazınızı
okudum ancak o hadisi şerifin kaynağı nerdedir. bunu belirtirsen yani nerden ,
alınntı yaptınız?

benim Büyüklerimizden duyduğum ALLAH Rasulu seferde yani savaşlarda;
Namaz vakti gelince; ordunun yarısı savaşırken diğer yarısı namazlarını Eda ettiklerini,
savaşan diğer yarısı ise, Namazını bitirenlerin şavaşa dahil olmasından sonra
namazlarını eda ettiklerini, büyüklerimizin sohbetlerinden işitmiştim.

saygılarımla ; kirmizigulvx6

gedai:
4:101 -  Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.
 
4:102 -  Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
 
4:103 -  O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah'ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.

Cem namazı,öğle ile ikindide arafat da,yatsı akşam namazında müzdelifede

BentSahra:

--- Alıntı yapılan: ases - 17 Şubat 2011, 13:49:23 --- besmele..

Sevgili sahra ALLAH Rasulu Namazllarını birleştiridi cem ederdi , konulu yazınızı
okudum ancak o hadisi şerifin kaynağı nerdedir. bunu belirtirsen yani nerden ,
alınntı yaptınız?

benim Büyüklerimizden duyduğum ALLAH Rasulu seferde yani savaşlarda;
Namaz vakti gelince; ordunun yarısı savaşırken diğer yarısı namazlarını Eda ettiklerini,
savaşan diğer yarısı ise, Namazını bitirenlerin şavaşa dahil olmasından sonra
namazlarını eda ettiklerini, büyüklerimizin sohbetlerinden işitmiştim.

saygılarımla ; kirmizigulvx6

--- Alıntı sonu ---

Vakit namazlarının haricinde kılınan bu namazın adı tahiyyatül mescid (mescide oturma) namazıdır.Bu namaz en az iki rekat kılınır, daha fazla kılmak isteyen Cuma günü imam minbere çıkıncaya, diğer günler de namaz için kamet oluncaya kadar kılabilir. Sahabelerden bu namazı oniki rekata kadar kılanlar olmuştur. [11] Nesai (ter. 604) [12]Buhari (ter. 1061-1069) Nesai (mevakit 598-599-600) Ahmed (1/367-368) Beyhaki (3/163-164) Darekutni (1/388/1) [13] Nesai (ter. 481-656-657-661-662) [14] Tirmizi (187) Nesai (ter. 603) [15] Ebu Davud (287) İbn-i Mace (627) Tirmizi (128) [16] Ebu Ya’la (4594-3684) Bezzar (574 Keşfu’l Estar) Taberani (7150 M. Evsat) Beyhaki (2/346) [17] Ebu Davud (1021) [18] Teşehhüdü (tahiyyat için oturmayı ve okumayı) unutan kimse dahi, bu yüzden sehv secdesi yaptığında, tahiyyat okumadan selam verir. Buhârî (ter. 817-818) Ebu Davud (1034) Sehv secdesinden sonra tahiyyat okunur diyenlerin delil kabul ettiği şu hadis zayıftır. İmran b. Husayn (radıyallâhu anh)’dan Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara namaz kıldırdı ve sehvetti (yanıldı). Bunun üzerine iki defa secde yaptı, sonra oturup tahiyyatı okudu, sonra selam verdi. Ebu Dâvud (1039) Tirmizi (Salat 173) Tirmizi bu hadis için hasen-gariptir dedi. Mezkur hadis “şaz”dır. Şâz olmak demek : Sika (güvenilir) bir ravinin kendisinden daha sika ravilere muhalefet ederek rivayet ettiği ve bunda da tek başına kaldığı (o muhalif hadisi bir başkasının da rivayet etmediği) hadis demektir. Bu durum hadisin sahih kabul edilmesine manidir. Çünkü bir hadisin sahih kabul edilebilmesi, şaz olmamasıyla da ölçülür. Dolayısıyla bu hadis zayıftır, zayıf hadisle amel etmek ise caiz değildir. Çünkü Rasulullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) söylediği yada yaptığı kesin belli olmayan şeyleri din kabul etmek, elbette ki dini bozmak olacaktır. Ayrıca sehv secdesinden sonra tahiyyat okunacağını bildiren ilgili hadisin de zayıf olduğunu müellif Ebu Davud zikretmiştir Ebu Davud (1028) [19]Tafsilat için bakınız. Müslim (574/102-575/86) Ebu Davud (1018-1036) Nesai (1236-1260) Buhari (829-830 ter. 818) [20] Ebu Davud (1037) [21] Ebu Davud (1018) [22] Nesai (ter. 664) [23] Buhârî (ter. 817-818) Ebu Davud (1027) [24] Ebu Davud (1024) [25] Ebu Davud (1019-1022)"

BentSahra:

--- Alıntı yapılan: BentSahra - 17 Şubat 2011, 08:23:05 ---NAMAZLARI CEM ETMEK (VAKİTLERİNİ BİRLEŞTİRMEK) Seferde Namazların Cem’i : Seferde iken namazları cem etmek (birleştirmek) de Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetidir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı şu şekilde cem ederdi: İkindide konaklamayacaksa, öğlenin de vakti girmişse öğle ile ikindinin farzlarını ikişer rekat, kılarak cem ederdi. İkindileyin konaklayacaksa, öğleyi ikindinin vaktine bırakır, ikindi vaktinde öğle ile ikindiyi cem ederdi.[11] Akşam ile yatsıyı da bu şekillerde cem ederdi.[12] Cem edilen namazların ikisi için bir ezan, fakat her biri için ayrı kamet okunur. [13] Hazarda Namazların Cem’i : Hazarda (sefer olmaksızın, mukim olanın) namazları cem etmesi hususu sahih hadislerle sabittir. Bu hadisleri alimler birkaç vecihle yorumlamışlardır. Biz bu hususta sahabenin anlayışını nakletmekten başka söz söylememeyi uygun görüyoruz. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hazarda, hiçbir meşakkat ve yağmur olmaksızın öğle ile ikindiyi birlikte sekiz rekat ve akşam ile yatsıyı yedi rekat kıldırdı. İbni Abbas’a bunu niçin yaptı diye sorulduğunda ümmetine kolaylık murad etti demiştir.[14] Bu sözü söyleyen sahabe ibn-î Abbas; Haricilerin fitnesini def etmek için hutbe irad ederken akşamı yatsının vaktine geciktirmiş ve kendisine namaz geçiyor denildiğinde , yukarıdaki hadisi nakletmiştir. Hutbenin önemi ve yarım bıraktığında, tesirin kaybolması endişesinden dolayı, insanlara namazı cem ederek kıldırmıştır. Bu durum (hazarda cem) ümmet arasında bilinen yaygın bir uygulama değildi, insanlar o sebeple bu hadisi işittiğinde şaşırmıştı. Hazarda cem etme hadislerini, azimet değil de ruhsat olarak görmek, sahabenin anlayış ve uygulamasına uygun ve ihtiyatlı olan görüştür. Yine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ümmü Habibe (r)’ye istihaze sıkıntısından dolayı namazlarını cem etmeye ruhsat vermiştir ki bu hadis[15] de zaruret halinde cem etmeye hamledilebilir. Allah en doğrusunu bilendir

--- Alıntı sonu ---

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git