Eğtim Öğretim > YÜKSEK ÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YGS)

2011 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1/1)

BentSahra:
KAYIT İÇİN GEREKLI BELGELER:
 
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
 
b) Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 
d) Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge
 
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya Üniversite onaylı suretleri
 
ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Kazanan  adayları  gösteren  fotoğraflı  sınav  sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.
 
4.2. KAYITLA  İLGİLİ  ÖNEMLİ  NOTLAR:
 
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 
e) Yükseköğretim kurumları,  kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu  isteyebilir.
 
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir

BentSahra:
2011-2012  ders  yılında,  ÖSYS  sonuçlarına  göre bir programa  kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya  kayıt  işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

BentSahra:
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
 
2011-ÖSYS merkezî genel yerleştirme sonuçları internet (http://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Yerleştirme Sonuç Belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git