Eğtim Öğretim > LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)

2011- 2012 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT DUYURUSU

(1/1)

BentSahra:
Üniversitemiz örgün eğitim yapan Fakülte/Yüksekokullarına ÖSYS, DGS, TCS ve Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları 05-09 Eylül 2011 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsü'nde ilgili fakülte veya yüksekokullarda kayıt bürolarında mesai saatleri (09.00-17.00) içinde yapılacaktır. (Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirilen adayların kayıtları Muttalip Mevkiinde İki Eylül Kampüsü'nde; Porsuk Meslek Yüksek Okuluna yerleştirilen adayların kayıtları Basın Şehitleri Caddesi'nde (TÜLOMSAŞ yakınında) kendi binasında yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1- 2011-ÖSYS sonuçları internet aracılığıyla duyurulduğundan, adaylardan kesin kayıt için sonuç belgesi istenmeyecektir,

2- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır),

3- T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Örneği,

4- İkametgahı ile ilgili beyanı,

5- Askerlik durumu ile ilgili beyanı,

6- 12 adet (4.5x6 cm) ebadında renkli fotoğraf,

7- Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programına kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özrü olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir,

8- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (UOLP-SUNY Cortland), İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) ve İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) programlarına yerleştirilen öğrencilerden, kayıt anında ÖSS Kılavuzunda belirtilen TOEFL puanını aldığını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlayacaklardır. Belirtilen puanları alabilecek derecede İngilizce dil bilgisine sahip olanların en kısa zamanda TOEFL sınavına girmeleri önerilir. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, uluslararası ortak lisans programına başlamadan yeniden TOEFL sınavına girip yukarıda belirtilen puanı almak zorundadır. Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir,

9- a) Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için "JAR FCL MEDICAL-3" e göre geçerli bir Class I sağlık sertifikası gerekmektedir. Hava Trafik Kontrol Bölümüne kesin kayıt için, tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, adayın mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problemi vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın 1.ekinin, 3.sınıfına veya JAR FCL 1. sınıfına göre alınmış sağlık raporu. Bu sağlık şartlarını sağlamayanların adaylık başvuruları kabul edilmeyecektir.

     b) Sivil Havacılık Yüksekokulunun tüm bölümleri için kişiler tarafından "Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir" beyanı" (ÖSS Kılavuzu 41 no'lu koşul gereğince),

10- Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt için her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması gerekir,

11- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt için, tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir,

12- Öğrenciler cari hizmet maliyeti öğrenci katkı payı tutarını internette www.yenikayit.anadolu.edu.tr adresinden örgün öğrenci linkine tıklayarak, kullanıcı kodu olarak T.C. kimlik numarasını kullanmak suretiyle öğrenebilecek ve bulundukları il veya ilçelerdeki Vakıfbank'taki ilgili hesap numarasına ödemelerini yapacaklardır. Öğrenciler katkı payını ödedikten sonra T.C. Kimlik numarası ile Internet üzerinden "Öğrenci Bilgi Formunu" doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,

13- Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumda bulunan öğrencilerin, bir dilekçe ile birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı ilk haftada kayıtlı olduğu birime vermeleri gerekir.

 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

 

NOT:

1- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin II. Öğretim Bölümlerine yerleştirilen aday öğrencilerin kesin kayıtları 18.00-20.00 saatleri arasında, Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Porsuk Meslek Yüksekokulu I. ve II. Öğretim programlarına yerleştirilen aday öğrencilerin kesin kayıtları 09.00-20.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

2- Açıköğretim sistemiyle öğretim yapmakta olan İKTİSAT FAKÜLTESİ, İSLETME FAKÜLTESİ ile AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (*) programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 26 Eylül-14 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt ile ilgili duyuru http://www.anadolu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

(*) Açıköğretim Fakültesinin Eczane Hizmetleri, Kimya Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, İlahiyat, Tarım, Laborant ve Veteriner Sağlık, Fotoğrafcılık ve Kameramanlık, Bilgi Yönetimi,Coğrafi Bilgi Sistemleri, Adalet; Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programları ile İngilizce Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Felsefe, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih Lisans programlarının kayıtları    12-23 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtlarına ilişkin bilgilere http/kayitanadolu.edıı.tr adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git