Gönderen Konu: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI  (Okunma sayısı 6461 defa)

Çevrimdışı HxR

 • Çırak
 • ********
 • İleti: 2 270
 • Rep +100/-99
 • Cinsiyet: Bay
İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« : 18 Eylül 2011, 20:21:30 »
İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU
Eylül, 2011

i
İÇİNDEKİLER
KAPSAM VE İNTERNET BAŞVURU SÜRECİ... 2
I. İNTERNET BAŞVURU TARİHLERİ...................................................................................................2
II. İNTERNET BAŞVURU KOŞULLARI.................................................................................................2
III. ASKERLİK DURUMU ...2
IV. İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI...3
V. İNTERNET BAŞVURUSU SONUNDA YAZICIDAN DÖKÜMÜ ALINACAK BELGELER .............3
KAPSAM VE GENEL KAYIT KURALLARI... 7
I. KAYIT TARİHLERİ...8
II. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ...8
1. İnternet Başvuru Belgesi ...8
2. Fotoğraflı – İmzalı Form ...9
3. Öğrenci Bilgi Formu...9
4. Öğrenim Belgesi ...9
5. Fotoğraf...9
III. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER ........................................................................ 10
1. Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Öğrenci Katkı Payı Ve Öğrenim Ücreti Alınmayacak Öğrenciler... 10
2. Ödeme Yöntemleri ... 11
IV. ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER ............................................................. 12
V. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI... 12
VI. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI VE ARA SINAVDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER ... 13
VII. DERS TRANSFERİ İŞLEMLERİ... 13
ŞEKİLLER
ŞEKİL-1 İNTERNET BAŞVURU SAYFASI....…………………………………………………………………….…4
ŞEKİL-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 İNTERNET BAŞVURU BELGESİ ….………………...5
ŞEKİL-3 BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ………………………………………………….. …………………….6
TABLOLAR
TABLO-1 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRETİM GİDERİ VE ÖĞRENİM
ÜCRETİ/ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI…………………………………………………….........12
TABLO-2 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA ÖSYS İLE YERLEŞTİRİLİP KAYIT
YAPTIRILABİLECEK AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ
PROGRAMLARIN ADLARI………………………………………..……………………….…......13
1
ÖNEMLİ UYARILAR
• İnternet Başvuru ve kayıt işlemlerinden önce bu kılavuzun tamamını okuyunuz.
• Kayıtlar 12 Eylül – 23 Eylül 2011 tarihleri arasında “İnternet Başvuru” ve “AÖF Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmaya-caktır. Bu tarihler arasında İnternetten başvuru yapan ancak kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kay-bederler.
• İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile AÖF büro-larında kaydınızı yaptırınız.
İLETİŞİM
1) Telefonla İletişim: Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosunu 444 10 26 nolu telefondan arayabilirsiniz. 444 10 26 nolu telefonu İstanbul ve Eskişehir’den arayan öğrenciler Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgilendirme Merkezi (Eskişehir) ile görüşeceklerdir.
2) E-Posta ile İletişim: aofbilgi@anadolu.edu.tr adresinden ulaştırdığınız e-postalarınızın zamanın-da cevaplandırılabilmesi için T.C. kimlik numaranızı, ad ve soyadınızı mutlaka yazmalısınız. T.C. kimlik numarası, ad ve soyad olmayan e-postalar cevaplandırılmaz.
AÖF Basın ve Halkla İlişkiler Birimi: 0222 320 07 58
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.
İnternet Başvuru, Kayıt ve Öğrenci Kılavuzları’nda yer alan programlar, program kapsamları, öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim Fakültesi yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği değiştirilebilir ve duyurularak işlemler yeni kararlara göre yürütülür.
Bu kılavuz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hazırlanarak Açıköğretim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla kabul edilmiştir.
2011-2012 ÖĞRETİM YILI
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR
İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU

İ n t e r n e t B a ş v u r u K ı l a v u z u
2
KAPSAM VE İNTERNET BAŞVURU SÜRECİ
Bu kılavuz Açıköğretim Fakültesinin dönemlik-kredili;
- Uzaktan Eğitim “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” Önlisans Programları ile
- Merkezi Açıköğretim “Adalet”, “Çağrı Mer-kezi Hizmetleri”, “Fotoğrafçılık ve Kamera-manlık”, “İlahiyat”, “Laborant ve Veteriner Sağlık”, “Tarım” Önlisans Programları ve “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Okulön-cesi Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Tarih”, “Türk Dili ve Edebiyatı” Lisans Programlarına, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilen adayların “İnternet Başvuru” işlemlerini kapsamaktadır.
İnternet başvuru adresi; http://kayit.anadolu.edu.tr
I. İNTERNET BAŞVURU TARİHLERİ
“2011 ÖSYS” ile Açıköğretim Fakültesinin mer-kezi açıköğretim ve uzaktan eğitim lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen adayların İnternet başvuru işlemleri;
12 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayıp,
23 Eylül 2011 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.
Yukarıda açıklanan başvuru tarihlerinden son-ra İnternetten başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet bağlantısında sorun olması gibi ne-denlerle başvuru yapamama durumunda kal-mamanız için, son günleri beklemeden baş-vuru yapınız ve gerekli yazıcı dökümlerini alınız. Yukarıdaki mazeretleri veya benzer-lerini ileri sürerek süre uzatımı istenemez ve başka bir yöntemle başvuru yapılamaz.
İnternetten başvuru yapmayan adaylar, diğer kayıt belgelerini tamamlasalar dahi kayıt yaptıramazlar.
II. İNTERNET BAŞVURU KOŞULLARI
2011 ÖSYS ile Açıköğretim Fakültesinin mer-kezi açıköğretim ve uzaktan eğitim lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen en az lise veya dengi okul mezunu adayların İnternetten başvuru işlemleri “http:// ka-yit.anadolu.edu.tr” adresinden, kayıtları ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarından yapılacaktır.
Adayların, başvuru ve kayıt tarihleri içerisinde kayıt için AÖF bürosuna gitmeden önce, aşa-ğıdaki açıklamaları okuyup İnternetten başvuru yapmaları gerekmektedir.
İnternetten başvuru yapabilmeniz için bilgisa-yarınızda Adobe Reader yazılımının kurulu olması gerekmektedir.
Adaylar, internet başvuru sitesinin ana sayfa-sındaki “ÖSYS Yeni Kayıt” linkini tıklayarak internetten başvurularını gerçekleştirecekler-dir.
III. ASKERLİK DURUMU
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak erkek öğrencilerden kayıtlara esas “Askerlik Durum Belgesi” istenmeyecektir. Erkek öğren-ciler durumlarına göre TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF seçeneklerinden birini internetten başvuru adımlarında seçeceklerdir.
TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımların-daki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Tecilli"yi seçeceklerdir.
YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" se-çeneğinde "Yaptı"yı seçeceklerdir.
YAPIYOR: Halen asker olanlar, İnternet baş-vuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçene-ğinde "Yapıyor"u seçeceklerdir.
YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1972 ve öncesi (1972, 1971, ...) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvu-ru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçene-ğinde "Yaş Sınırını Aşmış"ı seçeceklerdir.
MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği ol-mayanlar, İnternet başvuru adımlarındaki "As-kerlik Durumu" seçeneğinde "Muaf"ı seçecek-lerdir.
T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açık-lamalara uygun olarak işlem yapmak zo-rundadırlar.
Milli Savunma Bakanlığı’nca Üniversitemize gönderilen yazıda “1111 sayılı Askerlik Ka-nunu’nun 35/C maddesi gereğince, iki yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yaşın-dan büyük öğrencilerin askerlikleri erte-lenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlar-dan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri
İ n t e r n e t B a ş v u r u K ı l a v u z u
3
kadar izin verilmektedir.” denilmektedir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakültelere kayıtlı erkek öğ-rencilerden, askerliğini yapmayanların yukarı-daki uyarıya göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır. Bu kapsamda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verileme-mektedir.
IV. İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
• İnternet başvuru işlemleri http://kayit. ana-dolu.edu.tr adresindeki “T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Baş-vuru” sitesinden yapılacaktır (Sayfa 4, Şe-kil-1).
• Başvuru sitesine girdiğinizde başvuru ya-pacağınız kayıt türünü tıklayarak “BAŞVURU” sayfasına geliniz.
• Gelen sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra, “Başvuruya şimdi başlamak için burayı tıklayınız.” ifadesinin üzerine tıkla-yarak “BAŞVURU-GİRİŞ” sayfasına geli-niz. Bu sayfadaki açıklamaları da okuduk-tan sonra “Yukarıdaki açıklamaları oku-dum, anladım, işlemlere başlayabilirim” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretle-yip “BAŞLA” tuşunu tıklayınız.
• Gelen sayfada ve devamındaki sayfalarda, ilgili programa ait istenen alanları açıklama-lar doğrultusunda doldurarak “İLERİ” tuşu-nu tıklayınız.
• Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra ekrana beyan ettiğiniz tüm bilgilerinizi gös-teren sayfa gelecektir. Verdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra bir yanlışlık yok ise “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyiniz ve “TAMAM” tuşunu tıklayınız.
• Başvurunuzun kabulünden sonra sitenin size linkini (yolunu) verdiği “DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ” ifadesinin üzerine tıklayarak ilgili elektronik dosyayı bilgisayarınıza indirip yazıcıdan dökümünü alınız.
• “İnternet Başvuru Belgesi”, “Öğrenci Bilgi Formu”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Başvu-ru ve Kayıt Bilgileri”nden oluşan iki sayfalık
bu dosyanın yazıcı dökümünü A4 kağıdına siyah, okunaklı olarak alınız. Yazıcı döküm-leri ile ilgili örnek görünüm 5.ve 6. sayfalar-da verilmiştir. Bu belgelerle ilgili ayrıntılı bil-gi için aşağıdaki “V. İnternet Başvurusu Sonunda Yazıcıdan Dökümünü Alacağınız Belgeler” kısmına bakınız.
• Yukarıda açıklanan adımları tamamladığı-nızda başvuru işleminiz bitmiştir. Yaptığınız başvuruyu http://kayit.anadolu.edu.tr ad-resindeki “BAŞVURU DURUMU” başlığı al-tındaki kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra “GÖRÜNTÜLE” tuşunu tık-layarak kontrol edebilirsiniz.
• Başvuruyu tamamladıktan ve “İnternet Baş-vuru Belgesi” ile “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” sayfalarının dökümlerini aldıktan sonra, verdiğiniz bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir hata var ise 30 dakika geçtikten sonra yeni bir başvuru yapınız.
V. İNTERNET BAŞVURUSU SONUNDA YAZICIDAN DÖKÜMÜ ALINACAK BELGELER
İnternet başvurusu sonunda yazıcıdan iki say-fa döküm alacaksınız.
Alacağınız dökümün 1. sayfasında (Sayfa 5, Şekil-2,) “İnternet Başvuru Belgesi”, “Fotoğraflı İmzalı Form” ve “Öğrenci Bilgi Formu”, 2. say-fasında ise (Sayfa 6, Şekil-3) “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” bulunmaktadır.
“İnternet Başvuru Belgesi”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ve “Öğrenci Bilgi Formu”na ilişkin ayrın-tılı açıklama Kayıt Kılavuzunun 8. sayfası II. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER maddesin-de yapılmıştır.
Başvuru ve Kayıt Bilgileri: Dökümünü aldı-ğınız bu sayfa İnternet başvurusunda verdiği-niz bilgiler, kayıt tarihleri, sınav tarihleri ve öğrenciliğiniz sırasında size yararlı olacak kısa bilgilerden oluşmaktadır. Bu sayfa, İnternet başvurusunda verdiğiniz bilgileri kontrol ede-bilmeniz amacıyla verilmiş olup sizde kalacak-tır.
İ n t e r n e t B a ş v u r u K ı l a v u z u
4
DİKKAT!
 İnternetten başvuru yapabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader yazılımının kurulu olması gerekmek-tedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader yazılımı yok ise başvuru yapamazsınız. Bu yazılımla ilgili sorun ya-şarsanız İnternet başvuru sitesindeki “Sık Sorulan Sorular” sayfasına bakabilirsiniz.
 İnternetten başvurunuzu tamamlayıp iki sayfalık yazıcı dökümünü aldıktan sonra verdiğiniz tüm bilgileri dik-katlice kontrol ediniz.
 İnternet başvuru sitesinden başvuru yapmak, yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ödemeleri yapmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içeri-sinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kaydınız yapılmamış olur.
Şekil-1
İ n t e r n e t B a ş v u r u K ı l a v u z u
5
Şekil-

Çevrimdışı HxR

 • Çırak
 • ********
 • İleti: 2 270
 • Rep +100/-99
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #1 : 18 Eylül 2011, 20:22:15 »
İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
• İnternet başvuru işlemleri http://kayit. ana-dolu.edu.tr adresindeki “T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Baş-vuru” sitesinden yapılacaktır (Sayfa 4, Şe-kil-1).
• Başvuru sitesine girdiğinizde başvuru ya-pacağınız kayıt türünü tıklayarak “BAŞVURU” sayfasına geliniz.
• Gelen sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra, “Başvuruya şimdi başlamak için burayı tıklayınız.” ifadesinin üzerine tıkla-yarak “BAŞVURU-GİRİŞ” sayfasına geli-niz. Bu sayfadaki açıklamaları da okuduk-tan sonra “Yukarıdaki açıklamaları oku-dum, anladım, işlemlere başlayabilirim” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretle-yip “BAŞLA” tuşunu tıklayınız.
• Gelen sayfada ve devamındaki sayfalarda, ilgili programa ait istenen alanları açıklama-lar doğrultusunda doldurarak “İLERİ” tuşu-nu tıklayınız.
• Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra ekrana beyan ettiğiniz tüm bilgilerinizi gös-teren sayfa gelecektir. Verdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra bir yanlışlık yok ise “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyiniz ve “TAMAM” tuşunu tıklayınız.
• Başvurunuzun kabulünden sonra sitenin size linkini (yolunu) verdiği “DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ” ifadesinin üzerine tıklayarak ilgili elektronik dosyayı bilgisayarınıza indirip yazıcıdan dökümünü alınız.
• “İnternet Başvuru Belgesi”, “Öğrenci Bilgi Formu”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Başvu-ru ve Kayıt Bilgileri”nden oluşan iki sayfalık
bu dosyanın yazıcı dökümünü A4 kağıdına siyah, okunaklı olarak alınız. Yazıcı döküm-leri ile ilgili örnek görünüm 5.ve 6. sayfalar-da verilmiştir. Bu belgelerle ilgili ayrıntılı bil-gi için aşağıdaki “V. İnternet Başvurusu Sonunda Yazıcıdan Dökümünü Alacağınız Belgeler” kısmına bakınız.
• Yukarıda açıklanan adımları tamamladığı-nızda başvuru işleminiz bitmiştir. Yaptığınız başvuruyu http://kayit.anadolu.edu.tr ad-resindeki “BAŞVURU DURUMU” başlığı al-tındaki kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra “GÖRÜNTÜLE” tuşunu tık-layarak kontrol edebilirsiniz.
• Başvuruyu tamamladıktan ve “İnternet Baş-vuru Belgesi” ile “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” sayfalarının dökümlerini aldıktan sonra, verdiğiniz bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir hata var ise 30 dakika geçtikten sonra yeni bir başvuru yapınız.
V. İNTERNET BAŞVURUSU SONUNDA YAZICIDAN DÖKÜMÜ ALINACAK BELGELER
İnternet başvurusu sonunda yazıcıdan iki say-fa döküm alacaksınız.
Alacağınız dökümün 1. sayfasında (Sayfa 5, Şekil-2,) “İnternet Başvuru Belgesi”, “Fotoğraflı İmzalı Form” ve “Öğrenci Bilgi Formu”, 2. say-fasında ise (Sayfa 6, Şekil-3) “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” bulunmaktadır.
“İnternet Başvuru Belgesi”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ve “Öğrenci Bilgi Formu”na ilişkin ayrın-tılı açıklama Kayıt Kılavuzunun 8. sayfası II. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER maddesin-de yapılmıştır.
Başvuru ve Kayıt Bilgileri: Dökümünü aldı-ğınız bu sayfa İnternet başvurusunda verdiği-niz bilgiler, kayıt tarihleri, sınav tarihleri ve öğrenciliğiniz sırasında size yararlı olacak kısa bilgilerden oluşmaktadır. Bu sayfa, İnternet başvurusunda verdiğiniz bilgileri kontrol ede-bilmeniz amacıyla verilmiş olup sizde kalacak-tır.

Çevrimdışı HxR

 • Çırak
 • ********
 • İleti: 2 270
 • Rep +100/-99
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #2 : 18 Eylül 2011, 20:24:03 »
ÖNEMLİ UYARILAR
• İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.
• Öğrenci adaylarına İnternetten başvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Ku-rumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmaktadır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
• Basın yoluyla duyurulan İnternet başvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu ta-rihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia ede-mez, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.
• Kayıt için istenen belgeler eksik veya bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul edilmez. Bu nedenle başvuru ve kayıt kılavuzunu okuyarak, kayıt için gerekli belge-leri eksiksiz ve kılavuzda belirtilen şekilde hazırlayarak kayıt süresinin son gününü bekle-meden AÖF bürosuna bizzat başvurunuz.
• Kayıt belgelerinin biri bile eksik olsa kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre ve-rilmez.

Çevrimdışı HxR

 • Çırak
 • ********
 • İleti: 2 270
 • Rep +100/-99
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #3 : 18 Eylül 2011, 20:24:28 »
ÖNEMLİ UYARILAR
• İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.
• Öğrenci adaylarına İnternetten başvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Ku-rumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmaktadır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
• Basın yoluyla duyurulan İnternet başvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu ta-rihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia ede-mez, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.
• Kayıt için istenen belgeler eksik veya bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul edilmez. Bu nedenle başvuru ve kayıt kılavuzunu okuyarak, kayıt için gerekli belge-leri eksiksiz ve kılavuzda belirtilen şekilde hazırlayarak kayıt süresinin son gününü bekle-meden AÖF bürosuna bizzat başvurunuz.
• Kayıt belgelerinin biri bile eksik olsa kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre ve-rilmez.

Çevrimdışı mrkydr

 • Administrator
 • Üstad
 • *
 • İleti: 12 912
 • Rep +35/-3
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #4 : 19 Eylül 2011, 11:18:44 »
bugün kaydımızıda yaptık hamd olsun Rabbime..darısı isteyenlerin başına.. :)

gedai

 • Ziyaretçi
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #5 : 19 Eylül 2011, 13:00:12 »
öyle bir derdim yok
kayıt olanlara başarılar dilerim

Çevrimdışı HxR

 • Çırak
 • ********
 • İleti: 2 270
 • Rep +100/-99
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #6 : 19 Eylül 2011, 13:18:26 »
hayırlısı olsun nasibimde yapmış artık 4 yıllık sosyoloji okuyup rehber ögretmen olcem diyip duruyor:))

pehhhh bu yaşta

Çevrimdışı mrkydr

 • Administrator
 • Üstad
 • *
 • İleti: 12 912
 • Rep +35/-3
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #7 : 19 Eylül 2011, 15:18:13 »
hayırlısı olsun nasibimde yapmış artık 4 yıllık sosyoloji okuyup rehber ögretmen olcem diyip duruyor:))

pehhhh bu yaşta
sayın hxr ne varmış acaba yaşında..  :s
insan kendini hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır.. :)))

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #8 : 19 Eylül 2011, 15:50:48 »
beni mi çekiştiriyonuz..heeeeeeeeeee.... :Ü

ne yolun basındayım ne sounda 33 yasındayım hep 33 yasında

f.zehranın kulakları cınlasın  :)


Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.

gedai

 • Ziyaretçi
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #9 : 19 Eylül 2011, 19:43:47 »
azmine maaşallah

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
« Yanıtla #10 : 23 Eylül 2011, 08:45:41 »
Gençlik hayatın belli bir çağı ile ilgili değildir.(br)İnsan kendine olan güveni derecesinde genç şüphesi derecesinde yaşlıdır.(br)(br)Cesareti derecesinde genç korkuları derecesinde yaşlıdır.(br)Ümitleri derecesinde genç ümitsizliği derecesinde yaşlıdır.(br)Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan ideallerinin gömülmesidir. Seneler cildi buruşturabilir. Fakat heyecanların teslim edilmesi ruhu buruşturur. İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar halbuki yaşamadıkça yaşlanırlar(br)İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyardır.(br)Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.(br)Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar. Nefesiniz daralır ama görüş alanınız genişler

 :T


Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.