Gönderen Konu: Kadir Gecesi 14.08.2012  (Okunma sayısı 1735 defa)

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Kadir Gecesi 14.08.2012
« : 12 Ağustos 2012, 23:46:16 »

Kadr sözcüğü burada şu iki anlamda kullanılmış olabilir: Bunlardan biri, takdir anlamıdır. Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklere emir verir. Bunu, Duhân Sûresindeki şu âyet destekliyor: "O gece katimızdan her hikmetli emir sadır olur." Diğer anlamı ise, azamet ve şereftir. Bu husus, sûrenin "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" âyetinde ifade edilmektedir. Nasıl daha hayırlı olmasın ki, Allah'ın insanlığa son mesajı bu gecede indirilmeğe başlanmıştır. Gece, değerini bu olaydan almaktadır. Ve bu geceyi anmak, insanlığa rahmet olarak Kur'an'ın inmeğe başladığı bu geceyi ihya etmek müslümanlara tavsiye edilmiştir.

Kadir gecesinin hangi gün olduğu konusunda birçok görüş ileri sürülmüştür. Ancak ümmetin büyük âlimlerinin çogunluğunun görüşü, Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi olduğu şeklindedir.

O gece öyle bir gecedir ki Kur'an âyetleri Hz. Muhammed (s.a.s) in kalbine inmeye başladığı gecedir.

İslâm, hiç bir zaman dış görünüşü benimseyen, şekle önem veren şekilci bir din degildir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bugünkü anlaşıldığı şekilde "Bir gecelik ibadetle bütün günahlardan arınılacak" görüşü ancak muttakiler, inanmış samimi müslümanlar için geçerlidir. Ancak böyle insanların o gecedeki ibadetleri makbul olur, ve Kur'an'ın nâzil olduğu o ilk manaya erişilebilir. Kadir gecesini * hatırlayıp o geceyi imanla ve sevabını umarak geçirmek İslâm'ın sağlam ve bir bütün olan terbiye metodunun bir yanını oluşturmaktadır.

Sûrenin anlamı şöyledir: "Biz o (Kur'an)'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle (o yıl takdir edilmis olan) her iş için iner de iner. Esenliktir o, tâ tan yeri agarıncaya kadar.".

Kadir Gecesinde Ne Yapılır?

Yılın bu tek gecesinde sultan sarayından dışarıya namaza gider. Bunun için düzenlenen alay görülmeye değer manzaralar verir. Eski bir gelenek uyarınca Kadir Gecesi’nde sultanın camiye gidişi bir şenlik niteliğindedir. Bu, özellikle atalarının töresine bağlı İkinci Abdülhamid zamanında böyleydi. Ben onun son Kadir Gecesi alayını gördüm. Yıldız Sarayı’ndan Hamidiye Camii’ne kadar olan her yer ışık halkalarıyla doldurulmuştu. Caminin kendisi çepeçevre küçük yağ kandilleriyle aydınlatılmış ve daha arkalar Arapça yazılar ve mimari desenlerle süslenmişti. Limanın ve şehrin karanlık bir geceye karşı oluşturduğu etki, bir peri masalı gibiydi, uzaktaki gemi direkleri ve minarelerin soluk altın yaldızlarıyla parlıyordu. Tam o sırada bando sesleriyle askerler geldi, süngüleri lambanın ışığı altında ışıl ışıldı. Sonunda minareden müezzin sesi duyuldu.

Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.


1.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü

2.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif

3.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü

4.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif okunur. Namazdan sonra 1 defa:


Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke..

100 defa İnna enzelnâhü

100 defa Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapılır.


Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de tesbih namazı kılınır.


 

Bu Geceyi Nasıl Degerlendirelim?


Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru sevgili Peygamberimiz: "Kim Kadir Gecesi'ni sevabına inanarak içtenlikle ihya ederse, geçmiş günahları yarg ılanır" buyurmuştur. (Riyâzü's-Sâlihin, II, 464, Buhâri-Müslim) Bu mübarek geceyi lâyık-ı veçhile de erlendirmelerine yardımcı olur ümidiyle okuyuculara birkaç hususu belirtmek isterim:

1. Bu gece ibâdet edilmeli, geçmiş namazlar kaza edilmeli, geçmiş namazı olmayanlar nafile kılmalı.

2. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kur'ân-ı Kerim'e sevgi ve ba glılıklar tazelenmeli.

3. Peygamberimiz'e salât-ü selâm getirmeli, O'nun şefaatini ümid etmeli, onun ümmetinden olmanın şuuruna ermeli.

4. Vâz-ü nasihat dinlemeli, kalbi istilâ etmiş olan gaflet sisleri da gıtılmalı.

5. Gecenin önemine dair veya di er mühim dini konularda sohbet yapılmalı. Zira sohbet, ülfet, dostluk ve muhabbet, birlik ve beraberli in kuvvetlenmesine vesiledir.

6. Tevbe ve istigfar yapılmalı, ciddi bir nefs muhasebesi ile hatalardan dönmeye azmedilmeli, hayra yönelme istikâmetinde irâdeler kuvvetlendirilmelidir.

7. Zikir yapılmalı, tefekkür edilmeli. Zira Allah Teâlâ'nın zikriyle kalbler itminan bulur. Cenabı Hakk'ın sonsuz kudretiyle yoktan var etti i kâinatın inceliklerini tefekkürle gönüllerde iman kuvvetlenir.

8. Bol bol dua yapılmalı. Zira dua, kulları, Cenâb-ı Hakk'a yaklaştıran en ulvi vâsıtadır. Peygamber Efendimiz'in, şu duayı bu gece çok çok okudug unu kaynaklar naklederler: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fü anni: ALLAH' IM! SEN AFFEDÎCÎSÎN, AFFETMEYİ SEVERSİN, BENi DE AFFET!"

9. Kadir Gecesi'nin gündüzünü de tıpkı gecesi gibi de erlendirmek büyük sevaptır. Böyle yapılırsa mübarek gecenin ruhlara aktardı ı mânevi ışı ın izleri Müslümanlar'ın kalblerinde derinden hissedilecektir.

10. Bu gece'nin hürmetine, Rabb'imizden bütün müslümanların ba ışlanmalarını dilemeliyiz. Kadir gecesinin hayırlara vesile olmasını, kardeşlim ve sevgi-saygı ba larını kuvvetlendirmesini, İslâm âleminin birli ine vesile olmasını niyaz etmeliyiz.

11.Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve isti far ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.


 

Kadir Gecesi 14.08.2012


Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: Kadir Gecesi 14.08.2012
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2014, 12:05:32 »

Kadr sözcüğü burada şu iki anlamda kullanılmış olabilir: Bunlardan biri, takdir anlamıdır. Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklere emir verir. Bunu, Duhân Sûresindeki şu âyet destekliyor: "O gece katimızdan her hikmetli emir sadır olur." Diğer anlamı ise, azamet ve şereftir. Bu husus, sûrenin "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" âyetinde ifade edilmektedir. Nasıl daha hayırlı olmasın ki, Allah'ın insanlığa son mesajı bu gecede indirilmeğe başlanmıştır. Gece, değerini bu olaydan almaktadır. Ve bu geceyi anmak, insanlığa rahmet olarak Kur'an'ın inmeğe başladığı bu geceyi ihya etmek müslümanlara tavsiye edilmiştir.

Kadir gecesinin hangi gün olduğu konusunda birçok görüş ileri sürülmüştür. Ancak ümmetin büyük âlimlerinin çogunluğunun görüşü, Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi olduğu şeklindedir.

O gece öyle bir gecedir ki Kur'an âyetleri Hz. Muhammed (s.a.s) in kalbine inmeye başladığı gecedir.

İslâm, hiç bir zaman dış görünüşü benimseyen, şekle önem veren şekilci bir din degildir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bugünkü anlaşıldığı şekilde "Bir gecelik ibadetle bütün günahlardan arınılacak" görüşü ancak muttakiler, inanmış samimi müslümanlar için geçerlidir. Ancak böyle insanların o gecedeki ibadetleri makbul olur, ve Kur'an'ın nâzil olduğu o ilk manaya erişilebilir. Kadir gecesini * hatırlayıp o geceyi imanla ve sevabını umarak geçirmek İslâm'ın sağlam ve bir bütün olan terbiye metodunun bir yanını oluşturmaktadır.

Sûrenin anlamı şöyledir: "Biz o (Kur'an)'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle (o yıl takdir edilmis olan) her iş için iner de iner. Esenliktir o, tâ tan yeri agarıncaya kadar.".

Kadir Gecesinde Ne Yapılır?

Yılın bu tek gecesinde sultan sarayından dışarıya namaza gider. Bunun için düzenlenen alay görülmeye değer manzaralar verir. Eski bir gelenek uyarınca Kadir Gecesi’nde sultanın camiye gidişi bir şenlik niteliğindedir. Bu, özellikle atalarının töresine bağlı İkinci Abdülhamid zamanında böyleydi. Ben onun son Kadir Gecesi alayını gördüm. Yıldız Sarayı’ndan Hamidiye Camii’ne kadar olan her yer ışık halkalarıyla doldurulmuştu. Caminin kendisi çepeçevre küçük yağ kandilleriyle aydınlatılmış ve daha arkalar Arapça yazılar ve mimari desenlerle süslenmişti. Limanın ve şehrin karanlık bir geceye karşı oluşturduğu etki, bir peri masalı gibiydi, uzaktaki gemi direkleri ve minarelerin soluk altın yaldızlarıyla parlıyordu. Tam o sırada bando sesleriyle askerler geldi, süngüleri lambanın ışığı altında ışıl ışıldı. Sonunda minareden müezzin sesi duyuldu.

Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.


1.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü

2.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif

3.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü

4.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif okunur. Namazdan sonra 1 defa:


Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke..

100 defa İnna enzelnâhü

100 defa Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapılır.


Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de tesbih namazı kılınır.


 

Bu Geceyi Nasıl Degerlendirelim?


Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru sevgili Peygamberimiz: "Kim Kadir Gecesi'ni sevabına inanarak içtenlikle ihya ederse, geçmiş günahları yarg ılanır" buyurmuştur. (Riyâzü's-Sâlihin, II, 464, Buhâri-Müslim) Bu mübarek geceyi lâyık-ı veçhile de erlendirmelerine yardımcı olur ümidiyle okuyuculara birkaç hususu belirtmek isterim:

1. Bu gece ibâdet edilmeli, geçmiş namazlar kaza edilmeli, geçmiş namazı olmayanlar nafile kılmalı.

2. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kur'ân-ı Kerim'e sevgi ve ba glılıklar tazelenmeli.

3. Peygamberimiz'e salât-ü selâm getirmeli, O'nun şefaatini ümid etmeli, onun ümmetinden olmanın şuuruna ermeli.

4. Vâz-ü nasihat dinlemeli, kalbi istilâ etmiş olan gaflet sisleri da gıtılmalı.

5. Gecenin önemine dair veya di er mühim dini konularda sohbet yapılmalı. Zira sohbet, ülfet, dostluk ve muhabbet, birlik ve beraberli in kuvvetlenmesine vesiledir.

6. Tevbe ve istigfar yapılmalı, ciddi bir nefs muhasebesi ile hatalardan dönmeye azmedilmeli, hayra yönelme istikâmetinde irâdeler kuvvetlendirilmelidir.

7. Zikir yapılmalı, tefekkür edilmeli. Zira Allah Teâlâ'nın zikriyle kalbler itminan bulur. Cenabı Hakk'ın sonsuz kudretiyle yoktan var etti i kâinatın inceliklerini tefekkürle gönüllerde iman kuvvetlenir.

8. Bol bol dua yapılmalı. Zira dua, kulları, Cenâb-ı Hakk'a yaklaştıran en ulvi vâsıtadır. Peygamber Efendimiz'in, şu duayı bu gece çok çok okudug unu kaynaklar naklederler: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fü anni: ALLAH' IM! SEN AFFEDÎCÎSÎN, AFFETMEYİ SEVERSİN, BENi DE AFFET!"

9. Kadir Gecesi'nin gündüzünü de tıpkı gecesi gibi de erlendirmek büyük sevaptır. Böyle yapılırsa mübarek gecenin ruhlara aktardı ı mânevi ışı ın izleri Müslümanlar'ın kalblerinde derinden hissedilecektir.

10. Bu gece'nin hürmetine, Rabb'imizden bütün müslümanların ba ışlanmalarını dilemeliyiz. Kadir gecesinin hayırlara vesile olmasını, kardeşlim ve sevgi-saygı ba larını kuvvetlendirmesini, İslâm âleminin birli ine vesile olmasını niyaz etmeliyiz.

11.Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve isti far ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.


 tık tık lütfen
http://www.dailymotion.com/video/xkkkk5_kadir-gecesi_creation

Kadir Gecesi 23 temmuz 2014


Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.