Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Dersleri > 4.DÖNEM DERSLERİ

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1.ÜNİTE Eğitim ve Psikoloji ile İlişkisi

(1/1)

BentSahra:
EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLE İLİŞKİSİ  ÖZET NOTLAR
1.ÜNİTE..................(2013-2014 EĞİTİM YILI)
BİREYİN GELİŞİMİNDE EĞİTİM  SÜRECİNİN  ROLÜ...
Okul ortamında öğrencilerin gelişimini sağlamada
öğretmenler tarafından kullanılan gelişimsel süreç Öğrenmedir.
Çağdaş  eğitim anlayışına göre, eğitimin temel amacı Öğrencinin her yönden bir bütün olarak gelişimini
sağlamak olmalıdır

Okullarda çağdaş eğitimin gereklerine
 uygun bir eğitim gerçekleştirmek için
Öğretim, Yönetim ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri verilmelidir.

ÖĞRENMEYİ AÇIKLAYAN BİLİŞSEL VE DAVRANISSAL YAKLASIMLAR, EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN BİR PARCASIDIR.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ COCUKLARIN,YETİŞKİNLERİN,ZİHİNSEL ,DUYGUSAL,SOSYAL ,FİZİKSEL DAVRANISLARINI İNCELER,ÖGRENMENİN NİTELİĞİNİ VE KALİTESİNİETKİLEYEN FAKTÖRLERİ KEŞFETMEYE ÇALISIR.

EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN BOYUTLARI
A)GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
B)ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
Eğitim psikolojisi eğitim uygulamasının pek çok yönleri hakında içgörü saglayabilir
Eğitim psikolojisi öğrenmeye ilişkin önemli fikirler sunar
eğitim psikolojisi :===>> eğitim yönetimi,program geliştirme,psikolojik danısma,
Piaget in  Bilişsel Gelişim Kuramı cocukların bilişsel gelişimine veya düşüncenin gelişimne ilişkin bilgiler ortaya koyar

Piaget in  Bilişsel Gelişim Kuramını klinik verilere, bilim¬sel araştırmalara ve günlük yaşamdan topladığı bilgilere dayandıran Piaget, özellikle yaptığı gözlemler sonucunda çocukların dünyasının yetişkinlerinkinden çok farklı oldu¬ğunu öne sürmüştür. Piaget'e göre çocukların tamamen kendilerine has zihinsel işle¬yişleri ve bakış açıları bulun¬maktadır. Örneğin; küçük çocuklar güneş ve ayın yürürlerken onları izlediğine, masal kahramanlarının onlar uyurken pencereden içeri girdiklerine inanırlar. Ayrıca Pia¬get, yaptığı çalışmalar sırasında Binet Zekâ Testini uygu¬larken aynı yaştan çocukların sorulara benzer cevaplar verdiklerini görmüştür. Piaget, bilişsel gelişim kuramını ortaya koymadan önce zihin ve zekâ kavramlarının anlaşılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Zekâyı, çevreye uyum yapabilme yetene¬ği olarak tanımlarken; zihnin ise, bireyin yeni uyarıcılar karşında tekrar denge sağlama işlevini gördüğünü be¬lirtmiştir.


Eğitim psikolojisi psikoloji ve eğitim gibi iki ayrı çalışma alanı bileşimini içerir
Psikolojinin bir çalışma alanıdır
Temelde ögretme ve öğrenmeyi içeren süreçler ile ilgilenir.
Eğitim psikolojisi kendi teorileri araştırma yöntemleri ve teknikleri ile ayrı bir çalışma alanıdır.

EĞİTİM VE PSİKOLOJİ ALANLARININ TEMELDE ÇALIŞTIGI DAVRANIŞTIR.
EĞİTİM SÜRECİNDE BİREY HER YÖNDEN GELİŞİR
EĞİTİMDE HER ZAMAN İSTENİLEN DAVRANISLARIN KAZANDIRILMASI GERCEKLEŞMEYEBİLİR
EĞİTİMDE ÖGRENCİLER BİREYSEL FARKLILIKLAR GÖSTEREBİLİR
EĞİTİMDE ÖGRENCİDE DAVRANIS DEGİŞİKLİĞİ YAPILMAYA ÇALISILIR
ÖGRENCİ DAVRANISLARINI VE BU DAVRANISLARIN NEDENLERİNİ ANLAMAK ACISINDAN EĞİTİM SÜRECİNDE PSİKOLOJİNİN ORTAYA KOYDUGU BİLGİLERİ DİKKATE ALMAK GEREKİR.

SORULARDAN KISA KISA

Öğrenme yaşantıları,cocugun büyüme ve olgunlaşmasında önemli rol oynar bilişsel ve psikososyal yönlerden gelişimini saglar
Eğitimci,heykeltrasın üzerinde calıstıgı maddeyi onun özelliklerini tanıması gibi çocugu tanımak ve davranıslarını anlamak zorundadır
William James eğitim sorunları ile ilgilenen ve psikoloji alanında elde edilen bulguları eğitime uygulamaya çalışan ilk psikologlardan biridir.sınıfta öğrenme ve öğretmede gözlemin önemini vurgular

Eğitim psikolojisi alanını yaratan ve biçimlendiren kuramcılar
William James ,J.Dewey,E.K Thorndike dır
                                                                                   
                                                                                   
Filozof ve öğretmen olan Dewey öğretmenlerin öğrencilere zenginleştirilmiş öğretim ortamları sağlamaları gerektiği görüşünü savunmuştur. Dewey’e göre eğitim öğrenciyi tüm yönleriyle geliştirmelidir. Eğitim öğrenci merkezli olmalı, öğretmen öğrenciye rehberlik etmeli ve onu öğrenmeye karşı güdülemelidir.
Eğitim psikolojisinin babası olarak kabul edilen Thorndike’nin öğrenme ürünlerinin ölçülmesine ilişkin katkıları ise eğitim psikolojisi alanında araştırmaların yapılmasına öncülük etmiştir.
Eğitim psikolojisi doğrudan doğruya eğitim süreci ile ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır. Eğitim psikolojisi bireylerin okuldaki ve öğrenme sürecindeki davranışlarını inceler. Bu nedenle laboratuar araştırmaların yanı sıra okul sınıf gibi ortamda gerçekleştirilen araştırmalara önem verir.
Programlı Öğretim in kurucusu Burrhus Frederic (B.F.) Skinner dır.
1950 lerde büyük ölçüde eğitim psikolojsinden etkilenmiştir
Thorndike,okulların en önemli görevlerinin cocuklarnı muhakeme etme gücünügeliştirmek oldugunu ve eğitim psikolojisinin bilimsel temele sahip olması gerektigini ileri sürmüştür
Eğitim psikolojisinin yanıtlarını aradıgı sorular??
okulda ögrencinin sosyal becerileri nasıl gelişiyor?ve ögretmenin sınıf içi davranısları nasıl olmalıdır

Hasret:
ne bu yaaa  psikopatlar sitesimi  bu psikolojim bozulduuuu  sıkıldımm artıkkkkkk  ufffffff

BentSahra:

--- Alıntı yapılan: Hasret - 07 Nisan 2013, 18:34:59 ---ne bu yaaa  psikopatlar sitesimi  bu psikolojim bozulduuuu  sıkıldımm artıkkkkkk  ufffffff

--- Alıntı sonu ---
bence okumayın daha fazla bizim gibi sıkılmadannnn

Hasret:

--- Alıntı yapılan: BentSahra - 07 Nisan 2013, 18:56:03 ---
--- Alıntı yapılan: Hasret - 07 Nisan 2013, 18:34:59 ---ne bu yaaa  psikopatlar sitesimi  bu psikolojim bozulduuuu  sıkıldımm artıkkkkkk  ufffffff

--- Alıntı sonu ---
bence okumayın daha fazla bizim gibi sıkılmadannnn

--- Alıntı sonu ---

okuyupta prof mu olacaksınız ......?

BentSahra:
 :D

ögrendiklerimiz yanımıza kar kalıyor  :g

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git