Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Dersleri > 4.DÖNEM DERSLERİ

Eğitim Psikolojisi 5.ünite ile ilgili sorular kısa kısa

(1/1)

BentSahra:
Eğitim  Psikolojisi 5.ünite ile ilgili sorular kısa kısa

*kişilik bireye özgüdür bireyin uyum tarzını içerir,tutarlı olarak gösterdiği duygu düşünce ve davranıs örüntüleridir
*kişiliğin ahlaki yönü karakterdir
*kişiliğin duygusal boyutu mizaçtır
*kişiliği olusturan yapılar=>iç salgı bezlerinin işeyişi,zeka vs faktörler
*karakter ve mizaç kişiliği olusturan en önemli parçalardır
*Davranışsal genetik kişilik özelliklerinin olusumunda kalıtımın rolünü araştıran alandır
*çevresel faktörler genetik olmayan bütün faktörleri kapsar
*kişilk gelişimini etkileyen cevresel faktörler arasında=>ögrenme yasantıları, aile, kültür, ,ailenin özellikleri ,ailenin sosyal sınıfı,yer alır
*kişilk gelişiminde en önemli faktör ailedir
*kişilik kuramları sınıflandırması=>psikoanalitik kuramlar,ögrenme kuramları,insancı kuramlar,treyt kuramları
*psikolanalitik kuram deyince  bireyin içindeki bilinç dışı güçlerin kişiliği oluşturdugunu savunan kuram  aklımıza gelmeli
*Topografik kuram=>Freud a aittir.(bireyin zihinsel etkinlikleri,bilinç,bilinç ötesi ve bilinç dısı)
*Freud a göre bilinç=>bireyin farkında oldugu yasantılardır
*bilinç dışı=bireyin farkında olmadıgı arzusu,istekleri,duygularıdır
*Yapısalcı kuram=>kişiligin id ,ego,süper ego adı verilen üç ayrı yapıdan meyadana geldigini savunan kuramdır
*Ego=gercekçi ,mantga uygun,akılcı davranan bilinci kontrol eden kişilik parcasıdır
*kişiliğn ahlaki yönü süper ego dur
*id=<kalıtımla gelen dogustan var olan ruhsal enerjinin kaynagıdır
*süperego=>anne baba tarıfndan cocuga aktarılan toplumsal ve ahlaki kuralları içerir
*saglıklı bir kişilik için  egonun id in ve süperegonun istekleri arasında uzlaşması lazımdır
*psikoseksuel gelişim kuramı S.Freud tarafından ortaya atılmıstır
psikoseksuel gelişim kuramı =<oral dönem,fallik dönem,latent dönem,anal dönem
*oral dönem dogumdan 18 aya kadar haz merkezi agız bölgesi
*Fallik dönem==> erek cocukta oedipus karmaşası,kız cocukta electra karmaşası
*psikoseksüel gelişm kuramı E Ericson tarfından geliştirildi
*Ericsonun psikososyal kuramı==>kimliğe karsı kimlik bocalaması,yakınlıga karsı yalıtılmıslık,üretkenliğe karsı durgunluk,benlik bütününe karsı umutsuzluk
*Ericsona  göre dogumdan 1,5 yasına kadar devam edendönem==>temel güvene karsı güvensizlik dönemidir
*Ericsona göre tuvalet egitiminin kişil gelişimnde rol oynadıgı dönem=>özerkliğe karsı utanc ve kusku dönemidir
*ericson 3-6 yas dönemi ==>girişimciliğekarsı sucluluk dönemidir
*ericsonun ergenlik dönemine denk düşen besıncı dönem==>kimliğe karı kimlik bocalamasıdır
*kalıtımın bir parçası olan ortak bilinç dışı kavramını ileri süren kuramcı,Carl jung dur
*öğrenme kuramları=>gözlenebilen ve ölçülebilen davranıslarıinceleyen kuramdır
*sosyal ögrenme kuramı Miscel ve Bandura tarafından ortaya atıldı
*insancı kuramlar=>insanların kendi kişilklerini oluşturma özgürlüğü oldugunu savunan kuramdır
*birelerin kişilk gelişimini benlik gelişimi ile acıklayan Rogers tir.
*Motivasyonel faktörlerin kişiligin temelini olusturdugunu söyleyen kuramcı Maslowdur
*Treyt kuramları=>kişilik insanların kalıcı ve tuutarlı özelliklerinden olusur der
*Treyt kuramcılarından biri=>Cattelldir

www.nasibimce.com
kaynak aöf edu.tr

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git