Namaz Kılma Şekli Tablosu > Namaz hakkında

Namaz sonrası okunan aşirleri ihmal etmeyin

(1/1)

mrkydr:


FEHMİ UR - İSTANBUL

İşlerimizin yoğunluğunu bahane ederek vakit namazlarını aceleyle kılıyoruz. Namazı ikame ettikten sonra tesbihleri çekmiyor, bazı âyetleri okumayı da ihmal ediyoruz. Böyle yaparak neleri kaçırdığımızın farkında mıyız?

Aceleyle kılınan namazlar, eksik zikirler, ihmal edilen dualar… Günlük işlerimizin yoğunluğunu bahane ederek özellikle vakit namazlarını hızlı bir şekilde kılıyoruz. Sonrasında tesbih çekmeden, namaz sonrası kabul olunacağı müjdelenen duayı etmeden kalkıyoruz Yüce Allah’ın (cc) huzurundan. Her vakit namazdan sonra tesbihat yapılırken,  sonunda da Kur’an-ı Kerim’den ayetler okunur. Duası ve tesbihi eksik namazın, zarfa konulduktan sonra yollanmamış mektuba benzetildiği söylenir. Bediüzzaman Said Nursi’ye göre namaz sonrası çekilen tesbihler, namazın çekirdekleri hükmünde.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyi vesellem), namaz sonrası çekilen tesbih ve duaların önemini Ebû Hureyre’den rivayetle şöyle ifade ediyor: “Her namazdan sonra kim 33 defa sübhânallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahü ekber der, yüze tamamlamak için de ‘Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ derse günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.”

Bir de namazların ardından okunan âyet veya sûreler var. Mesela, sabah namazının ardından ‘Lâ yestevi’ yani Haşir Sûresi’nin son üç ayeti, öğlen namazının sonunda Fetih Sûresi’nin son ayetleri okunur. Bu ayetleri okumanın önemini Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz’e sorduk. Namazlardan sonra okunan âyetlere aşir denildiğini ifade eden Aydüz, ‘Âmenerrasûlü’ ve ‘Hüvallahüllezî’ ayetlerinin namaz dışında da okunması gerektiğini dile getiriyor. Aydüz, Haşir sûresinin ‘Hüvallâhüllezi’ şeklinde başlayan son ayetlerinin ölümden başka her derde şifa olduğuna değiniyor. Selam verip namazdan çıktıktan sonra Allah’ı zikretmenin, Peygamber Efendimiz’den (sallallahu aleyhi vesellem) öğrenilen duaları yapmanın ve günahların affedilmesi için yalvarmanın sünnet olduğunu söylüyor Aydüz. Beş vakit namazın arkasından okunan Âyetü’l-kürsi’nin de öneminin büyük olduğuna değinerek, Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) bir hadis-i şerifini hatırlatıyor: “Kim farz namazdan sonra Âyetü’l-kürsî’yi okursa, cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olmaz.”

En hayırlı amel, Allah’ı zikretmek

İlahiyatçılara göre dua ve âyetleri okumak fıkhi açıdan şart olmamasına rağmen kulluk bilincini artırır. Tesbih ve duasız bir namaz eksik değildir ama dört başı mamur bir namaz da değildir. Hadislerde de zikir ve namaz sonrası okunan ayetlerin önemine işaret edilmiş, en hayırlı amelin Allah’ı zikretmek olduğu vurgulanmış.

Konuyu bir misalle açıklayacak olsak, bir futbol karşılaşması bile doksan dakikada bitmiyor. Maçın ardından saatlerce spor kanallarında yorumlar yapılıyor, zihinler meşgul ediliyor. Bir maça bu kadar vakit ayırabilirken, namazlarımız bir kaç dakika geç bitse ne olur? Bu vakit belki de bize af ve mağfiretin kapılarını açacak. Karar sizin…

Sabah namazı-akşam namazı

Hüvallahüllezi (Haşr Sûresi’nin son üç ayeti)

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vessellem), Tirmizi’de nakledilen bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Kim sabahleyin üç kere eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki üç ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da sabah okuyan kimseninki gibidir.” Kenzu’l-Ummal’in rivayetine göre, “Allah’ın İsm-i A’zam’ı (en yüce ismi) Haşr Sûresi’nin sonundaki altı ayettedir.”

Öğle namazı

Lekad Sadakallâhü (Fetih Sûresi’nin son üç ayeti)

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vessellem) şöyle buyurur: “Bir kimse Fetih Sûresi’ni okursa, Mekke fethinde Resulullah ile beraber bulunmuş gibi sevap kazanmış olur.” Buhari’de geçen bir hadis-i şerifte Hz. Ömer (ra), Resulullah’ın (sallallahu aleyhi vessellem) şöyle dediğini nakleder: “Dün gece bana öyle bir sûre vahyedildi ki o, Benim için, bütün dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha sevimlidir. O sûre ‘İnnâ fetehnâ’ sûresidir.”

İkindi namazı

İnne li’l-Müttekîne (Nebe Sûresi’nin son on ayeti)

Zemahşeri ve Beyzavi’ye göre ‘Amme Yetesâelûne’ ile başlayan Nebe Sûresi’ni kim okursa, Allah kıyamet gününde ona soğuk bir içecek içirir. Kim Nebe Sûresi’ni ikindi namazından sonra okursa Allah onun rızkını genişletir. Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü Yüce Allah her bir kulunu nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz.

Yatsı namazı

Âmenerrasûlü (Bakara Sûresi’nin son iki ayeti)

Bu iki ayet Miraç hediyesidir. Buharî’de yer alan bir hadis-i şerifte, “Bakara Sûresi’nin son iki ayetini geceleyin kim okursa o iki ayet ona kâfi gelir.” buyruluyor. Tirmizî’de geçen rivayete göre ise Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), bu âyetteki dualarla dua ettiği zaman Allah tarafından ‘Peki yaptım.’ buyurulmuştu.

Namazların ardından okunan ayetlerin faziletleri…

Kur’an-ı Kerim’in her bir sûre ve âyeti büyük bir kıymete sahip. Ancak bazı sûre ve âyetler var ki, Kur’an-ı Kerim ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onların faziletlerine ayrıca vurgu yapıyor. Prof. Dr. Davut Aydüz, yatsı namazının akabinde ve yatmadan önce okunan Bakara Sûresi’nin son iki ayetinin (Âmenerrasûlü), sabah ve akşam namazlarından sonra okunan Haşr Sûresi’nin son üç ayetinin (Hüvallâhüllezî), öğle namazından sonra okunan Fetih Sûresi’nin son üç ayetinin (Lekad sadakallâhü) ve Nebe Sûresi’nin son on ayetinin (İnne li’l-müttekîne) Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olduğunu söylüyor. Namazlardan sonra okunacak bazı ayetleri, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vessellem) bizzat kendisi tavsiye ediyor. Davut Aydüz, ‘Lekad sadakallahü’, ‘İnne li’l-müttekîne’ ayetlerinin faziletine dair hadis-i şerif nakledilmemiş ise de, sûrenin genelinin faziletiyle ilgili birçok rivayet bulunduğunu söylüyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin bu ayetleri öğle ve ikindi namazlarının akabinde okuduğunu ve tavsiye ettiğini de sözlerine ekliyor.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git