Namaz Kılma Şekli Tablosu > Namaz hakkında

Namaz, Namazda Huşu Ve Tadili Erkan Hakkında...!!!

(1/1)

ases:


Namaz, Namazda Huşu Ve Tadili Erkan Hakkında
KUL NAMAZA DURDUĞU ZAMAN ANCAK HAZ. ALLAHIN HUZURUNDADIR .SAĞA SOLA İLTİFAT EDERSE HAZ. ALLAH KİME İLTİFAT EDİYORSUN BENDEN HAYIRLISINAMI BANA DÖN ÇÜNKÜ BEN İLTİFAT ETTİĞİN İLTİFAT ETTİĞİN ŞEYDEN DAHA HAYIRLIYIM BUYURUR (ruhul beyan cilt 6-sahife 67)
PEYGAMBER EFEDİMİZ NAMAZDA SAKALIYLA OYNAYAN BİRİNİ GÖRÜNCE ŞÖYLE BUYURDU EĞER BU KİŞİNİN KALBİNDE HUŞU OLSAYDI AZALARINDADA HUŞU OLURDU (İRŞAD-I SARİ Lİ ŞERHİ SAHİHİL BUHARİ -İMAMI KASDALANİ CİLT 2-SAHİFE 72)
Haz. allah taha süresi 14. ayeti celilesinde -
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيNİMETÜLLAH NAHCİVANİ HAZRETLERİ HAZ. ALLAH musa aleyhisselama bu emri şöyle izah etmiştir -namazla bana şükür ve zikir edebilmek için ,bütün azalarınla bana teveccüh ederek namaz kılmaya devam et (fevatih-el ilahiyye vel mefatih-el gaybiyye cilt 1-sahife 510)
NAMAZA NİYET:HAZ. ALLAHA YAKLAŞMAK İÇİN İBADETİ YAPMAYA KALBİN AZM VE KASDETMESİDİR.
BİAEN ALEYH NAMAZ KILAN KİŞİ KALBİYLE NİYET EDİPDE DİLİYLE BİŞEY SÖYLEMESE NAMAZI SAHİH OLUR. FAKAT KALBİN NİYETİ OLMADAN SADECE DİL İLE NİYET ETSE KILINAN NAMAZ SAHİH OLMAZ .
Kalbin niyetiyle beraber dil ilede -şu vaktin farzını veya sünnetini kılmaya niyet ettim -demesi kalbin namaza hazırlanması kasd ve iradesine yardımcı olması bakımından müstehaptır.B uradaki müstehapdan maksat fukahanın güzel görmesi manasına olup sünnet manasına değildir zira rasüllah ,eshabı kiram ,tabiin ve eimmei erbeadan dil ile niyet hususunda sahih vaya zayıf bir rivayet yoktur (düre-i şerif cilt 1-sahife 62)(ibni abidin cilt 1 -sahife 386-)(nimet-i islam cilt 1-sahife 79)
HAZRETİ ALLAHA AMELLERİN EN MUHABBETLİSİ VAKTİNDE KILINAN NAMAZ SONRA ANA- BABAYA İYİLİK SONRADA CİHATTIR.(ramuz-el hadis sahife 16.)
BİLESİNİZKİ İBADETLERDEN LEZZET DUYMAK VE İBADETLERİN ,HUSUSİYLE NAMAZIN EDASINDAKİ KÜLFETLERİN KALKMASI ,HAZ. ALLAHIN EN BÜYÜK NİMETLERİNDEN BİRİDİR (mektubatı şerif cilt1- sahife 128- mektup 137.)
Hazreti enes (r.a.)rivayet ediyor.peygambere efendimiz vefat ederken yaptığı vasiyet şu idi-AMAN NAMAZA SARILIN VE KÖLE VE CARİYELERİNİZİN HAKLARINA RİAYET EDİN(hayatüssahabe tercümesi cilt 3-sahife 354.)
MUHAMMET MASUN HAZRETLERİDE -NAMAZ HER NEKADAR BİHASEBİSSURE DÜNYADAN OLSADA HAKİKATTE AHİRETTENDİR ZİRA MÜMİNİN MİRACIDIR VE AHİRETE TEALLUK EDEN NASIBİNİ TAHSİL EDER (MEKTUBATI ŞERİF CİLT 1-SAHİFE 23)
NAMAZIN HAKİKATINA ŞUURU OLAN BİR MÜMİN NAMAZI KILARKEN ADETA BU DÜNYA HAYATINDAN ÇIKARAK DİĞER BİR HAYATA GEÇER .ŞÜPHESİZ O VAKİTTE AHİRETE MAHSUS DEVLETTEN ÇOK BÜYÜK NASİPLERE NAİL OLUR BUYURUR (mektubatı rabbani cilt 1-sahife 255-mektup 261)
BİLESİNİZKİ NAMAZ MERTEBESİ AHİRETTEKİ RUYETULLAH (ALLAHI GÖRMEK)MERTEBESİ GİBİDİR BİNAEN ALEYH ,DÜNYADA ALLAHA YAKLAŞMANIN NİHAYETİ ANCAK NAMAZDA AHİRETTE ALLAHA YAKLAŞMANIN NİHAYETİDE BİZATİHİ RU-YETULLAHTADIR(ALLAHI GÖRMEK).SAİR İBADETLER NAMAZ İÇİN BİRER VESİLEDİR. NAMAZ İSE MAKASITTANDIR.(mektubatı şerif.cilt1- sahife 128-mektup 137.)
NAMAZ:İSLAM İLE KÜFRÜ AYIRAN BİR İBADETTİR(mektubatı şerifcilt 1-sahife 250.müktup 260.
NAMAZ KILAN KİŞİ .FUHŞİYYAT VE MÜNKERATTAN NEHYEDEN BİR İBADETTİR (SÜRE-İ ANKEBUT45)
VE YİNE NAMAZ PEYGAMBER EFENDİMİZİN BENİM ALLAH İLE BERABER OLDUĞUM BİR VAKİT VARDIR BUYURDUĞU HUSUSİ VAKİT NAMAZDIR
NAMAZ. MÜMİNİN MİRACI VE KULUN ALLAH(C.C)EN YAKIN OLDUĞUANDIR
NAMAZ:HAZRETİ ALLAH İLE KUL ARASINDA BİR BULUŞMA KULUN HUZURULLAHA ÇIKIP KULLUĞUNU ARZETMESİDİR.
Tadil-i Erkan nedir?
Tadil-i erkan, namazda dört yerde yani rüku, secde,kavme ve celsede her uzvun hareketsiz ve sakin olup, bir miktar durmak demektir.
Kavme: rükudan kalkıp her aza yerleşecek şekilde dimdik durmak.
Celse: iki secde arasında tam manasıyla her aza yerleşecek şekilde oturmak
*Ta’dîl-i Erkân, İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Şâfiî hazretlerine göre farz, İmâm-ı A’zam ile İmâm-ı Muhammed Hazretlerine göre ise vâciptir.
Nitekim İmâm-ı Rabbânî Hazretleri de:
“İnsanları, ta’dîl-i erkâna ve âzâların itmi’nânına riâyet ederek namazlarını kılmaya delâlet etmek lâzımdır. İnsanların çoğu bu devletten mahrumdurlar. Ve bu amel, (tâdîli erkân ile namaz kılmak) bilkülliye (tamamen) terk edilmiştir. Binâenaleyh bu amel’i (öğreterek)ihyâ etmek İslâm’ın en mühim husûslarındandır” buyurmaktadır.
İmâm-ı Rabbânî hazretleri : “Bilesin ki namaz mertebesi, âhiretteki ru’yetüllah mertebesi gibidir…” buyurmuşlardır
NAMAZDA TADİLİ EREKANI TERK SEHİV SECDESİ İCAP ETTİRİR SEHİV SECDESİ YAPILMASSA NAMAZ NOKSAN OLUR NAMAZI NOKSAN OLANINDA HERŞEYİ NOKSANDIR
Fi kulubihim meradun fe zede hümüllahü meradan ve lehüm azebün elim.
bakara_10
Kalblerinde bir maraz vardır da Allah marazlarını artırmıştır, ve yalancılık ettikleri için bunlara elîm bir azab vardır
İMAMI RABBANİ HAZRETLERİ BU AYETİ KERİMEYİ TEFSİR EDERKEN BUYURUYORKİ NASILKİ HASTA OLAN BİR KİŞİ YEDİĞİ TATLARDAN TAT ALMASSA KALBİ HASTA OLANDA İBADET VE TAATTAN HAZ LEZZET ALMAZ KALBİ HASTALIKTAN KURTULMANIN TEK YOLUDA ZİKRİ KALBİDİR BUYURUR.

Şerife Şevval Kardelen ..... Hoco hanımdan alıntıdır.


 :blank: :blank: :blank: :blank: :blank: :blank: :blank: :blank: :blank: :blank: :blank:


BentSahra:
 :Ş :s :f

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git