Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Dersleri > 8. Dönem Sosyoloji Dersleri

Klasik Mantık Ders Notları Ara Sınav ve Final

(1/1)

mrkydr:
   


 Daha Yüksek Bir Not İçin Bunlara Kitaplarınızda bulunan Ünite Sonlarındaki 10 Soruyu da Ekleyip Çalışın!


3. Üniteden Sonra Genellikle Formüller ve Alıştırmalar üzerinden Gidildiği İçin Fazla Not Alınacak Kısım Yoktur!


*MANTIK BİLİMİNİN KURUCUSU ARİSTOTELES’TİR. KLASİK MANTIK DENİNCE İLK ARİSTOTELES MANTIĞI ANLAŞILIR.
*ARİSTONUN MANTIK KONULARINI ELE ALDIĞI KİTAP ORGANON.
*ORGANON’U OLUŞTURAN 6 KİTAP : KATEGORİLER-ÖNERMELER-BİRİNCİ ANALİTİKLER-İKİNCİ ANALİTİKLER-TOPİKLER-SOFİSTİK DELİLLER.
*ARİSTO ORGANONDA TERİMLER,ÖNERMELER,AKIL YÜRÜTMELER VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNDE DURMUŞTUR.
*ARİSTO MANTIĞININ BEL KEMİĞİNİ TASIM OLUŞTURUR. ARİSTONUN MANTIĞINDAKİ TASIM AKIL YÜRÜTMEDİR.
*ARİSTOYA GÖRE ZİHİNSEL KANUNLARI AYNI ZAMANDA VARLIK KANUNLARIDIR. ARİSTONUN MANTIĞI METAFİZİK İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEDİR.
*ARİSTO MANTIĞININ AKIL İLKELERİ : ÖZDEŞLİK-ÇELİŞMZLİK-ÜÇÜNCÜ HALİN OLANAKSIZLIĞI.
*ARİSTO AKIL YÜRÜTME YÖNTEMLERİNDEN TÜMDENGELİM’E ÖNEM VERMİŞTİR. ONA GÖRE BU, KESİN VE ZORUNLU SONUÇ VEREN BİR YÖNTEMDİR.
*DOĞRU AKIL YÜRÜTMENİN SIRALAMASI : KAVRAM OLŞTURMA-ÖNERME KURMA-ÇIKARIM YAPMA.
*ARİSTOYA GÖRE BİR ÖNERMENİN (SONUÇ) BAŞKA BİR ÖNERME (ÖNCÜL) KULLANILARAK DOĞRULUĞUNUN İSPAT EDİLMESİ AKIL YÜRÜTMEDİR.
*İSLAM DÜNYASINDA MANTIK ÇALIŞMALARI ARİSTONUN MANTIK ESERLERİNİN ARAPÇAYA ÇEVRİLMESİYLE BAŞLAMIŞTIR.
*KLASİK MANTIĞIN BİRBİRİYLE BAĞIMLI 3 ALANI KAVRAMLAR MANTIĞI-ÖNERMELER MANTIĞI-ÇIKARIMLAR MANTIĞI.
*PORPHYİOUS’UN BEŞ TÜMELİ KONU ALAN ESERİ İSOLOJİDİR.
*III. YÜZYILDA ARİSTONUN ORGANON YORUMCULARINDAN AMMONİUS SACCAS ORGANON’A RETORİK,POETİK VE İSOLOJİYİ EKLEMİŞTİR.
*16. YÜZYILDA İLK DEFA MANTIĞI BÖLÜMLERE AYIRIRKEN TERİM,ÖNERME VE ÇIKARIM KONULARINA METOT KONUSU PETRUS RAMUS EKLEMİŞTİR.
*BACON VE DESCARTESİN DİKKAT ÇEKMELERİ ÜZERİNE BİLİMLERİN METODU MANTIĞIN EN ÖNEMLİ KONUSU HALİNE GELMİŞTİR.
*ARİSTODAN SONRA MANTIĞIN ÖNEMLİ ORANDA GELİŞMESİ XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OLMUŞTUR.
*LEİBNİS’İN MANTIK İLKELERİNE YAPTIĞI KATKI YETER NEDEN KAVRAMIDIR.
*ÖZDEŞLİK İLKESİNİN SEMBOLİK GÖSTERİMİ A,A’DIR. ÇELİŞMEZLİK İLKESİNİN SEMBOLİK GÖSTERİMİ A,A OLMAYAN DEĞİLDİR.
*İNSANZİHNİNİN DOĞRU DÜŞÜNMESİ İÇİN UYMASI GEREKEN TEMEL İLKE ÖZDEŞLİK.
*BİR ŞEY AYNI ZAMANDA HEM KENDİSİ HEM DE BAŞKA BİRŞEY OLAMAZ. ÇELİŞMEZLİK İLKESİ.
*ARİSTO MANTIĞI ÖNERMELERİN DOĞRULUK DEĞERİ BAKIMINDAN İKİ DEĞERLİ NİTELENİR.
*ARİSTONUN İKİ DEĞERLİ MANTIĞINDAN SONRA İLK DEFA ÜÇ DEĞERLİ MANTIĞI KURAN LUKASİEWİCZ.
*REİCHENBACK’IN MANTIK ANLAYIŞINDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞ : DOĞRU İLE YANLIŞ ARASINDA SÜREKLİ VE SONSUZ DEĞERLER VARDIR.
*GENEL OLARAK DÜŞÜNCELERİ BİRBİRİNE BİLİNÇLİ,TUTARLI VE AMAÇLI BAĞLAMA İŞLEMİNE AKIL YÜRÜTME DENİR.
*TÜMDENGELİM YENİ BİLGİ VERMEZ-ÖNCÜLLERİ AÇIK HALE GETİRİR-TİKEL HAKKINDA BİLGİ VERİR-ELDE OLAN BİLGİLERİ ÇÖZÜMLER.
*BÜTÜN METALLER ISITILDIĞINDA GENLEŞİR. BAKIR BİR METALDİR.O HALDE BAKIR ISITILDIĞINDA GENLEŞİR. TÜMDENGELİM.
*TÜMEVARIM MANTIKSAL OLARAK GEÇERLİ BİR AKIL YÜRÜTME DEĞİLDİR!
*BAZI YÖNLERDEN BİRBİRİNE BENZEYEN NESNELERİN BAŞKA YÖNLERDEN DEBENZER OLACAĞI VARSAYIMINA DAYANAN YÖNTEM ANALOJİ(BENZETİŞ)
*BİR OBJENİN ZİHİNDEKİ TASARIMINA KAVRAM DENİR. KAVRAMIN DİL İLE İFADE EDİLMESİ TERİM’DİR. TERİM, FİKİR VEYA DÜŞÜNCE DEĞİLDİR.
*KAVRAM ÇEŞİTLERİ : TÜMEL,TİKEL,TEKİL,KOLLEKTİF,DİSTRİBÜTİF,SOYUT,SOMUT,OLUMLU,OLUMSUZ.
*EĞER BİR KAVRAM SINIFININ TÜMÜNE İŞARET EDİYORSA TÜMEL, TEK BİR BİREYE İŞARET EDİYORSA TEKİLDİR.
*EĞER BİR KAVRAM BİR ÖNERMEDE ÖZNE OLARAK KULLANILIP BİR BÜTÜNÜN BİR KISMINA İŞARET EDİYORSA TİKEL’DİR.
*BİREYLER GRUBUNU İFADE EDİP GRUPTA GERÇEKLEŞEN KAVRAM KOLLEKTİF KAVRAM, BİREYLER GRUBUNU İFADE EDİP BİREYDE GERÇEKLEŞEN  KAVRAM DİSTRİBÜTİF  KAVRAMDIR.
*İLK DEFA DE MORGAN TARAFINDAN ORTAYA KONMUŞ OLAN KAVRAM SINIFLANDIRMASI ÖZLÜK-İLİNTİLİLİK.
*BİR ÖNERMEDE YÜKLENİLEN(YÜKLEM) BİR KAVRAM, YÜKLENİLEN(ÖZNE)İN İÇİNDE İSE ÖZLÜK DENİR.
*İNSAN BESLENENDİR ÖNERMESİNDE YÜKLENİLEN BESLENEN İLE YÜKLENEN İNSAN KAVRAMLARININ BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ İLİNTİLİLİKTİR.
*TÜMEL BİR KAVRAMIN YALNIZ ZİHİNDEKİ BİREYLERİ DİKKATE ALINIRSA NELİKTİR.
*TÜMEL BİR KAVRAMIN YALNIZ ZİHİN DIŞINDAKİ BİREYLERİ DİKKATE ALINIRSA GERÇEKLİK.
*GERÇEKLİĞİ OLAN BİR KAVRAMIN ZİHİN DIŞINDAKİ GÖSTERDİKLERİNDEN BİRİ BELİRTİLİYORSA KİMLİK.
*BİR KAVRAM İÇİNE ALDIĞI BİREYLERE İŞARET EDİYORSA KAVRAMLARIN ÇEŞİTLİ GÖSTERGELERİNDEN KAPLAM’I İFADE EDER.
*BİR KAVRAM İÇİNE ALDIĞI BİREYLERİN ORTAK NİTELİK VE ÖZELLİKLERİNE İŞARET EDİYORSA İÇLEM.
*KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER : EŞİTLİK-AYRIKLIK-TAM GİRİŞİMLİK-EKSİK GİRİŞİMLİK. BENZERLİK YOKTUR!
*İKİ KAVRAMDAN HER BİRİ DİĞERİNİN TÜM KAVRAMLARINI İÇİNE ALIYORSA EŞİTLİK. HİÇBİRİNİ ALMIYORSA AYRIKLIK. İKİ GRUPTAN YALNIZ BİRİ DİĞERİNİN TÜM BİREYLERİNİ ALIYORSA TAM GİRİŞİMLİK. BAZI BİREYLERİ ALIP BAZILARINI ALMIYORSA EKSİK GİRİŞİMLİK.
*PORPHYRİOS’UN İSOLOJİ ESERİNDE ELE ALDIĞI BEŞ TÜMEL : CİNS-TÜR-AYRIM-ÖZGÜLÜK-İLİNTİ.
*ORTAK ÖZELLİKLERİ OLAN İKİ KAVRAMDAN KAPLAMI DAHA FAZLA OLAN CİNSTİR.
*GERÇEKLİKLERİ AYNI OLAN BİR ÇOK ŞEYE BU NEDİR? DİYE SORULUNCA VERİLEN CEVAP TÜR.
*CİNS OLMAYAN VE BAŞKA TÜRLERE BÖLÜNMEYEN TÜRE ÖZEL TÜR DENİR. CİNS DE OLABİLEN TÜR GÖRELİ TÜR.
*TÜR İÇİNDE CİNSİ GÖSTEREN KARAKTER YA DA KARAKTERLER BÜTÜNÜNE AYRIM DENİR.
*BİRÇOK TÜRDE ORTAKLAŞA BULUNAN NİTELİK İLİNTİ.
*AKILLI OLMAK BEŞTÜMEL AÇISINDAN ÖZGÜLÜK ÖZELLİĞİNİ OLUŞTURUR.
*BEŞ TÜMELE GÖRE BİR TERİMİN YAKIN CİNSİ VE YAKIN AYRIMI İLE YAPILAN TANIM ÖZLE İLGİLİ TAM TANIMDIR.
*BİR TERİMİN UZAK CİNSİ VE İLİNTİSİ İLE YAPILAN TANIM BEŞ TÜMELE GÖRE İLİNTİLİ İLE İLGİLİ EKSİK TANIMDIR.
*BÖLME: BÖLME TAM OLMALIDIR,İKİ TÜR BÖLME VARDIR,BİR KAVRAMIN KAPLAMINI BELİRLEMEK İÇİN YAPILIR,BÖLÜNENİN KAPLAMINA GİREN HİÇ BİRŞEY BÖLME DIŞI BIRAKILMAMALIDIR.
*OLUMLU-OLUMSUZ KAVRAMAYRIMINI İLK DEFA YAPAN MANTIKÇI DE MORGAN.
*EN AZ İKİ VEYA DAHA FAZLA TERİMDEN YAPILMIŞ SÖZ ÖNERMEDİR. BİR YARGI BİLDİRİR. DOĞRULUK DEĞERİ TAŞIR.
*”ÖNERME, BİR ŞEY HAKKINDA BİR ŞEY KABUL EDEN VEYA İNKAR EDEN SÖZDÜR.” ARİSTOTALES.
*ÖNERME ÇEŞİTLERİ : YARGI SAYISI – YARGININ NİTELİĞİ – YARGININ KİPLİĞİ.
*YARGININ NİTELİĞİNE GÖRE SINIFLAMA OLUMLU-OLUMSUZ. SAYISINA GÖRE BİLEŞİK.
*BİLEŞİKLİĞİ AÇIK ÖNERMELER : KOŞULLU,BAĞLANTILI,NEDENLİ,EKLİ. GİZLİ ÖNERMELER: ÖZGÜLÜ,ÇIKARMALI,KARŞILAŞTIRMALI,SINIRLANDIRICI.
*TÜMEL OLUMLU ÖNERME: HER İNSAN ÖLÜMLÜDÜR. TÜMEL OLUMSUZ : HİÇBİR ÇOCUK KÖTÜ DEĞİLDİR. TİKEL OLUMLU: BAZI İNSANLAR İYİ NİYETLİDİR.
*BİR ÖNERMEDE ÖNBİLEŞEN VE ART BİLEŞEN BİRBİRİNE YA….YA, VEYA GİBİ EKLEMLERLE BAĞLANIRSA AYRIK KOŞULLU.
*BİRBİRLERİNİ KABUL VEYA İNKAR BAĞLACI İLE BİRÇOK ÖZNE VE YÜKLEMDEN YAPILAN ÖNERME BAĞLANTILI ÖNERME.
*ÇÜNKÜ, YANİ GİBİ BAĞLAÇLARLA BİRBİRİNE BAĞLANAN ÖNERME NEDENLİ, AMA LAKİN FAKAT İLE BAĞLANAN EKLİ ÖNERMEDİR.
*ANKARA VE İSTANBUL,KALABALIK VE HAREKETLİDİR. BAĞLANTILI ÖNERME. İZMİRE GİTTİM ÇÜNKÜ ARKADAŞIMIN DÜĞÜNÜ VARDI NEDENLİ ÖNERME.
*ARZU ÇOK SEVDİ FAKAT KAVUŞAMADI. EKLİ ÖNERME.
*ANCAK YALNIZ GİBİ KELİMELER KULLANILARAK YAPILAN ÖNERME ÖZGÜLÜ ÖNERME. “YALNIZ SON DERSE GİRDİM.”
*KONUNU BİR KISMI YADA KONUNUN KAPLAMINA GİREN BİREYLERİN BİR KISMI DIŞARIDA TUTULARAK KONUNUN BÜTÜNÜ HAKKINDA HÜKÜM VEREN ÇIKARMALI ÖNERME. “TATİL HARİÇ BU SENE İYİ GEÇMEDİ.”
*YÜKLEMİN BELİRTTİĞİ ÖZELLİĞİN BELLİ BİR ZAMANDA SINIRLANDIĞINI BELİRTEN SINIRLANDIRICI ÖNERME.
*EN, DAHA SÖZCÜKLERİ İLE YAPILAN ÖNERME KARŞILAŞTIRMALI ÖNERME. “USAİN BOLT EN HIZLI KISA MESA FE KOŞUCUSUDUR”
*OSMAN HARİÇ TÜM ÇOCUKLAR SPOR YAPIYOR. BİLEŞİK ÖNERME.  BİRLEŞİK ÖNERME BİRDEN FAZLA YARGI BİLDİRİR.
*BİR ÖNERMEDE KONU İLE YÜKLEM ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR KAYITTA, KAYIT ALTINA ALINMASINA KİPLİK DENİR.
*DÖRT ÖNERME KİPLİĞİ : ZORUNLU-OLUMSAL-MÜMKÜN-İMKANSIZ.
*DÖRT ÖNERME TÜRÜ : TÜMEL OLUMLU-TÜMEL OLUMSUZ-TİKEL OLUMLU-TİKEL OLUMSUZ.
*BAZI KUŞLAR UÇAR ÖNERMESİNİN KLASİK MANTIKTAKİ SEMBOLÜ I’DIR. DİĞER SEMBOLLER A-E-O
*ÖZNESİ VE YÜKLEMİ AYNI OLAN İKİ TÜMEL ÖNERME, NİTELİK (OLUMLU OLUMSUZ) BAKIMINDAN FARKLI İSE ARALARINDAK İLİŞKİ KARŞIT. TÜMEL TİKEL OLARAK FARKLI İSE ÇELİŞİK.
*BİR ÖNERMENİN NİTELİĞİNİ BOZMADAN ÖZNESİNİ YÜKLEM, YÜKLEMİNİ ÖZNE YAPMAK DÖNDÜRME. DÜZ VE TERS DÖNDÜRME ŞEKLİNDE AYRILIR.
*BAZI BALIKLAR MEMELİDİR ÖNERMESİNİN DÜZ DÖNDÜRMESİ BAZI MEMELİLER BALIKTIR.
*A,ADIR. YANİ BİR NESNE BAŞKA BİR NESNEYE BENZEYEBİLİR AMA ONUNLA AYNI OLAMAZ ŞEKLİNDEKİ İLKE ÖZDEŞLİK İLKESİ.
*BEŞ TÜMEL : CİNS-AYRIM-ÖZGÜLLÜK-İÇLEM-İLİNTİ.
*İÇLEM VE KAPLAM BİRBİRİYLE TERS ORANTILIDIR.
*YARGININ NİTELİĞİ, OLUMLU VEYA OLUMSUZLUĞUNU İFADE EDER.
*YARGININ KİPLİĞİ BAKIMINDAN ÖNERME ÇEŞİTLERİ : ZORUNLU-MÜMKÜN-İMKANSIZ-OLUMSAL.
*KİPLİK, BİR YARGI ÜZERİNE VERİLMİŞ YARGIDIR.


ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞIN. FİNAL İÇİN AŞAĞIDAKİ NOTLARI DA EKLEYİP, 4. 5. VE 6. ÜNİTEDEKİ KONULARA GÖZ ATIN.


*TASIMDA KULLANILAN 4 TÜR ÖNERME : NİTELİK-NİCELİK-TÜMEL-TİKEL.
*TÜMEL VE TİKEL OLUMLU ÖNERMELERİN SEMBOLÜ : AI
*TÜMEL VE TİKEL OLUMSUZ ÖNERMELERİN SEMBOLÜ : EO
*BİR TASIMDA SONUÇ ÖNERMESİNİN ÖZNESİNE KÜÇÜK ADI VERİLİR.
*BİR TASIMDA SONUÇ ÖNERMESİNİN YÜKLEMİNE BÜYÜK DENİR.
*BİR TASIMDA ÖNCÜLLERDE GEÇEN AMA SONUÇTA GEÇMEYEN TERİM ORTA.
*TASIMLARIN TÜM OLASILIKLARI YAZILDIĞINDA ÖNERME TİPLERİNE GÖRE 64 KİP OLMASI MÜMKÜN
*ORTA TERİMİN ÖNCÜLLERDEKİ KONUMLARINA GÖRE 4 TASIM ŞEKLİ VARDIR.
*TASIMI OLUŞTURAN ÖNERMELERDEN BİRİNİN VEYA İKİSİNİN İFADE EDİLMEDİĞİ TASIMA ENTİMEN
*SORİT(ZİNCİRLEME) TÜRÜ TASIMLARA İLK DİKKAT ÇEKEN GOCLENİUS.
*ÖNCÜLLERDEN BİRİ YADA İKİSİ GEREKÇELİ OLAN ÇOK LU TASIMLARA EPİKEREM DENİR.
*MODUS PONENS OLUMLAYICI KİP OLARAK ADLANDIRILIR.
*MODUS TOLLENS DEĞİLLEYİCİ KİP OLARAK ADLANDIRILIR.
*BİR TASIMDA İKİ ÖNCÜL VE SONUÇ KOŞUL ÖNERMELERİNDEN OLUŞUYORSA  HİPOTETİK TASIM
*HİPOTETİK TASIMIN DİĞER ADI KOŞULLU TASIM.
*SORU SORAN KİŞİNİN KARŞIDAN CEVAP BEKLEMEDİĞİ, CEVABI İÇİNDE OLAN SORU RETORİK SORU.     


cimbommania.com/forum

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git