Dizi-Film-Video > Dizi Filmler

Dizilere Bakış

(1/1)

mrkydr:
   Diziler
Diziler televizyon yayınlarının önde gelen ve en çok izlenen program türüdür. Diziler; -dizi, seriyal, soap opera (sabun köpüğü) veya pembe dizi- sözcükleri kullanılarak adlandırılmıştır. “Bölümler hâlinde yayımlanan ve çoklukla aralarında konu bütünlüğü olan film, dizi, televizyon dizisi” şeklinde de tanımlanmaktadır.
Hayatı bütünüyle içeren televizyon ürünü olan dizilerde, insan yaşamının akışına benzeyen bir olay örgüsü sergilenmektedir.
Bu özelliklerin dizi filmlerin etkisinin artmasına, izlenme oranının fazla olmasına ve toplumda kolayca kabul görmesine önemli oranda katkıda bulunduğu belirtilmelidir.
Bunun yansımaları izleyiciler üzerinde farklı alanlarda gözlenebilmektedir. Bireylerin aile üyeleriyle, arkadaşlarıyla kısaca toplumu oluşturan diğer üyelerle olan ilişkileri, diyalogları ve davranışları bu yansımaya örnek olabilir.Öyle ki günlük konuşmalar, şakalaşmalar, insanların birbirine hitap etme tarzları, yaşam biçimleri, tüketim alışkanlıkları genellikle dizilerdeki kahramanlarınki gibi olmaya başlamaktadır. Bu oluş farklı şekillerde tezahür edebilir. Dizilerde yer alan repliklerin kullanılması, oyuncuların takılarının/kullandıkları eşyalarının moda haline gelmesi vb. gibi birçok noktada müşahede edilebilir.
Dizilerin önem kazanmasında periyodik olarak yayınlanması ile gerçekleştirilen tekrar rol oynar. Tekrar, mesajların etkisinin yüksek oranlara çıkmasına veya gerçekmiş gibi algılanmasına ortam oluşturmaktadır. Dizilerde olayların, davranış kalıplarının ve bunlara verilen tepkilerin sürekli yinelenerek izleyicilere sunulması şeklinde tekrarın yapıldığı gözlenmektedir. İzleyicilerin algıları üzerinde gerçekleştirilen yinelemeler sunulan içeriğin kabul edilmesi için ikna edici bir rol üstlenmektedir.
İzleme bağımlılığının oluşumunda tekrar unsurunun en yakın destekçisi meraktır. Dizilerde olay akışının en heyecanlı yerde kesilmesi –kanca atma- izleyicilerin bir sonraki bölümde ne(ler) olacağını öğrenmek için büyük bir merak içerisinde kalmalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle izleyici(ler) dizi film programlarının yeni bölümünün yayınlanacağı günü iple çekmektedir. Bu zaman zarfında çevresindekilerle neler olabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak fikir yürütmektedir. Bu durum dizi izleyicilerinin yaşamlarında sanal unsurların ne kadar önemli bir konumu işgal ettiğinin göstergesi olarak ele alınabilir. Bu doğrultuda televizyonda yayınlanan programların özellikle dizi filmlerin yayın sürelerinde gözle görülür bir artış yaşanmıştır.       

mrkydr:

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git