Gönderen Konu: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine  (Okunma sayısı 6557 defa)

Çevrimdışı gullerhurmetine

 • Administrator
 • Kalfa
 • *
 • İleti: 5 104
 • Rep +18/-4
 • Cinsiyet: Bay
 • evli 6 kız sahibi . maksat ilahi rıza .
  • AşK DediĞiN Ya Allah'tan GeLmeLi...Ya Allah İçİn OLmaLı...Ya Da Allah'a ULaşTıRMaLı; YoKSa YerLe BiR OLmaLı...
ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« : 20 Mayıs 2009, 22:51:10 »
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


İlahi Tevhide başladım besmele ile,
Bitireceğim bunu güzel övgüler ile.

Şahadet ederim ki Allah’dan başka Rab yoktur,
Akılların idrak ve kapsamından pak ve münezzehtir.

O bize Ahmed’i hak üzere gönderdi,
Onu varlığın tutunacağı bir peygamber kıldı.

Ebedi hayırların hepsini o bize öğretti,
Aramızda güzel ahlakı, ilmi ve dostluğu kurdu.

Ey Allah’dan şeref, devlet ve yücelik isteyen!
Allah’ı yüce isimleriyle(durmadan)çağır sen.

Tertemiz Hakka yakın bir mahviyetle de ki:
Hey Rabbim, Senden erken bir yardım beklerim ki,

Her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için Ya RAHİM!
Cemal sıfatınla bana tecelli et ey RAHİM!

İç alemimi pak eyle Ya MALİK ve Ya KUDDÜS!
Vücudumu beladan selamete erdir Ya SELAM!

Bana hakiki bir güven bahşeyle Ey MÜ’MİN!
Kusurlarımı örten güzel bir sıtır ver Ya MÜHEYMİN!

Horluk ve hakirliği benden gider Ey AZİZ!
Her müşkilden beni izzetinle koru Ya CEBBAR!

Bütün düşmanları alçalt Ya MÜTEKEBBİR!
Şerden kurtulmak için bana bir sığınak lütfeyle Ya HALIK!

Nimetin feyzini arttır ey nimetler ihsan edici!
İhsanını üzerimize bolca dök ey eşyayı tasvir eden!

San umut bağlayıp yalvarıyorum
Tevbemi kabul et Ya GAFFAR!
Kendi kahrınla şeytanımı hor ve hakir eyle Ya KAHHAR!

Senin hakkın için ey ilim ve hikmet başşeden VEHHAB!
Rızık konusunda bana kolaylaştırıcı ol Ya REZZAK!

Kendi fethinle basiretimi nurlandır Ya FETTAH!
Kendi ilminle beni fazilete eriştir Ya ALİM!

Her inatçı kafirin kalbini dür Ya KAABID!
Beni yüce esrarınla neşreyle Ya BASİT!

Her münafıkın kıymetini alçalt Ya HAFİD!
Kendi rahmetinle beni yükselt Ya RAFİ!

Layık olanı aziz kılan, Senden izzet istiyorum Ya MUİZZ!
Zalimleri tenkil edip hakir kıl ey MUZİLL!

Senin ilmin yeterlidir, ol bize(derman) Ya SEMİ!
Halimi gören, onu düzeltip kabul eden de Sensin.

Ey hükmünde yeterli olan adalet ve lütuf sahibi!
Gizli ve aşikâr şeyleri bilen HABİR!

Hilm sıfatın benim maksadım ve dayanağımdır Ya HALİM!
Sen çok büyüksün, cömertliğin büyüklüğü cidden yüceltmiştir.

Her günahkâra karşı GAFUR ve SETTAR’sın!
Dostlarına karşı hem ŞEKUR, hem maksada eriştiricisin!

Dostun makamını yücelten yegane Yücelticisin!
Hayrı bol, cömertliği mebzul olan KEBİR’sin!

Hiçbir şey ilmin dışında kalmaz ey HAFIZ!
MUKİT’sin, halkı aşağı yukarı cihetlerde korursun!

Senin hükmün bana yeterdir, Sen bana sahip ol!
Sen CELİL’sin, benim keder ve üzüntümü uzaklaştırıcı ol!

Allahım Sen KERİM’sin, bana ikramda bulun.
Benim düşmanım için susturucu ol Ya RAKİP!

Ey Mevlam, Sana dua ediyorum, dua edeni mahrum bırakmazsın,
Senin vergilerin öncesizdir, cömertliğin geniştir varlık aleminde,

Allahım, HAKİM’sin Sen , müşahadelerimi sağlamlaştır.
Sevgin içimi doldurmuştur, sevginle tenezzül eyle Ya VEDUD!


MECİD’sin, bana şan-şeref, mutluluk ve dostluk bahşeyle!
Askerlerinin yardımını süratle gönder, ey BAİS!

Her şeye ŞAHİD’sin Sen, müşahademi güzelleştir!
Hak ve hakikatın kanallarını pınar olarak gerçekleştir!

Allahım sen yegane VEKİL’sin, ihtiyaçlarımı yerine getir.
Sonsuz güç sahibi vekil olduktan geri O bize yeter.

METİN’sin, güç ve kuvvetime gelen zayıflığı metinleştir!
Ey yegane sahibim! Yalnızlık içinde Sana dua eden kulun imdadına yetiş!

MUVAHHİD olarak Sana hamdettim ey MEVLAM!
Varlık alemindeki kayma ve yanılmaları değiştiren Sensin!

Allahım bana fethi başlatansın ve Sen Hidayete eriştiricisin!
Varlıktaki olanları tekrar dilriltip çeviren Sensin!

Ey Hayat Veren! Senden hoş bir hayat istiyorum!
Ey Öldürücü, Senden hayırlı bir ölüm istiyorum!

Ey Hep Diri Olan! Ölmüş kalbimi kendi kadimi zikrinle dirilt!
Ey Nurları Meydana Getiren! Sevinç kaynağımı meydana getir!

Ey Nurlara Şeref Veren! Sen bana dayanak ol!
Ey Bir Olan! Varlıkta ancak O’nun varlığı var.

Ey Samed! Var olan varlık O’nunla tutunmuş ve yükselmiştir.
Ey Yegane Kudret Sahibi! Düşmanlarımızı helak eyle.

Ey her şeye MUKTEDİR! Hasetçilerimize bela takdir et!
Ey her şeyin Öncesi! Sırrımı takdim edip bana afiyet ver!

Zarardan beni kurtar, ey her şeyin Sonu ve Yücelik Sahibi!
Hayırlı işlerde bizi öne geçir, Evvelin Evveli Sensin!
Bana güzel bir sonuç ver ey AHİR, Tehlil ile öleyim!
Bana maarifini izhar eyle ey ZAHİR!

Gaybın gaybı batınında olan maarifini bana açıkla ey BATIN!
Ey Sahibim, her nasihatçıya bizim emrimize sahip çıkmayı sağla!

Ey Yüceler Yücesi!(bizi)irşad et, ıslah et,velayet Sana mahsustur.
Ey Yegane İyilik Eden! Ey yeryüzünün Rabbi ve,
Ey karşılıksız veren ve ey tevbeleri Kabul Eden,
Kabul buyur(bizim)günahlardan tevbelerimizi!
Kendilerine yazık edenlerden intikam alan!
Aynı zamanda Sen afv edicisin, lütfen atıfet eyle!

Kullarına hem atıfette bulunanasın, hem merhamet edensin,
Dua edenin arzusunu karşılayansın, ey Mülkün Hakiki Sahibi!


Bize mananın şan ve şeref libasını giydir!
Ey Celal sahibi, Senin cömertlik ve ikramın aralıksızdır.

Ey adaletle iş gören! Bizi hak üzere sabit kıl,
Ey her şeyi toplayıp bir araya getirici! Bizim için yücelerde kemalatı topla!

Allahım Sen zenginsin, fakirliğimizi gider!
Zengin edicisin,nefsimin fakirliğini zenginleştir.

Ey men’etmeye kadir olan! Beni günahlardan alıkoy,
İşlediğim kötülükten içimde doğan hastalığa şifa ver!

Ey zarar vermeye gücü yeten! Hasetçileri azarlara!
Ey yarar sağlayıcı! Bir ruh ile bana yararlı ol!

Ey madde alemini örneksiz yaradan! Lütfunun feyzini umuyorum!
Senden başka hiç bir şey baki kalmaz, dostluk Sana sahiblik Sana mahsusturEy mülkün yegane varisi! Beni kendi ilmine varis kıl!
Ey doğruyu ve iyiyi gösterici! Beni iyiye ve doğruya eriştir.

Hem çok sabreder, hem çok gizlersin kusurları
Azm-u gayretimde beni başarılı eyle!

Sabredici bir kul kıl, sabır perdesiyle örtülü bir ihtiyar lütfeyle!
Güzel isimlerinle Sana yönelip dua ediyorum, ey Efendim!

Büyük ayetlerinle tazarru ve zarilik edip,
Sana tevessül ediyorum, Rabbim fazlından istiyorum.

Kendi katından bize mükemmel bir olgunluk bahşeyle!
İsteğimi kendi rızanla kabul edip karşıla ve bana kafi ol!

Zamanın harcanıp geçmesinde, ki ben onda değişime uğradım.
Yardım elini uzat, nefsimin hastalığına karşı bana.

Kendi katından bir şifa ver ve beni doğruya ulaştır!
Hayra kavuştur, aklımdaki karışıklıkları Sen düzelt!

Allahım! Ana-babama ve kardeşlerime rahmet et!
Ve bu isimleri tertip üzere okuyana da merhamet et,

Ben Hz. Hasene mensup Abdulkadirim,
Muhyiddin ile çağrılırım, yüce ormanlarda!

Ceddim Habib Muhammede rahmet eyle!
En tatlı selam ve varlıktaki en mükemmel salat Ona olsun!

Hanedan ve ashabının hepsine de tekrar tekrar selam olsun!
Ve sonra Allaha hamd ile başladım, hem sonra erdiriyorum.

Allahumme Amin bi hurmeti Taha ve Yasin


''Ömür ve şahsiyetler bereketli
ahir ve akibet,
zahir ve batınlarımız hayrola,
Aşkullah, Muhabbettullah,
Şevkullah ve Zikrullah
gönüllere nakşola erenler''

Ey Allah’ım! Bütün kainat bana düşmanlık etse de,
iki dünyanın hayatı elimden gitse de umursamamam
gerek.

Çünkü Sen beni terbiye eden sahibimsin,
yaratanımsın, mabudumsun.

Çünkü ben Sen’in mahlukunum, Sen’in
sanatınım.Seninle irtibat manasına gelen diğer
mükerremlik bağlarından son derece uzak
olmaklığımla beraber ve son derece isyankarlığımın,
o bağların kesilmesine sebep olması ile beraber o
masnuiyet ve mahlukiyet yönüyle benim seninle bir
bağım vardır.

İşte Ey Halikim! Senin mahlukun olmam diliyle sana
yalvarıyorum. Sen Rabbimsin, Razıkımsın,
Malikimsin, beni şekillendirensin…Allah’ım! Senin güzel isimlerinle, ism-i Azamınla,
Furkan-ı Hakiminle, Habib-i Ekreminle, Kelam-ı
kadiminle, Arş-ı Azamınla, milyon “Kul Hüvellahu
Ehad” ile sana yalvarıyorum ki, bana merhamet
edesin.

Ya Allah, Ya Rahman Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan…. Günahlarımı sil!....

Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Tevvab, Ya Vehhab... Beni affet!....

Ya Vedud Ya Rauf Ya Afuv Ya Gafur… Bana lütfet!...

Ya Latif Ya Habir Ya Semi Ya Basir… Beni bağışla!...

Ya Halim Ya Alim Ya Kerim Ya Rahim… Bizi doğru yola ilet!...

Ya Samed Ya Hadi… Fazlını bana nasip et!...

Ya Bed’i Ya Baki Ya Adl Ya Hüve… Kalbimi ve kabrimi iman nuruyla nurlandır!...

Ya Nur Ya Hakk Ya Hayy Ya Kayyum Ya Malikelmülk Ya Zel-Celali vel ikram….

Ey herşeyin evveli ve sonu olan, Ey açık ve gizli
olan, Ey güçlü ve kudret sahibi olan,Ey benim
sahibim yalnız kendisi olan, Ey günah ve kusurları
gideren, Ey en iyi şekilde mehamet eden, Senin
Kur’an’da ki ism-i Azamınla ve Alem kitabında ki
Sırr-ı a’zamın olan MUHAMMED (a.s.v) ile
yalvarıyorum ki; Bu güzel isimlerinden, kalibimdeki
kalbime, Kabrimdeki ruhuma ism-i A’zam nurlarını
ifaza eden birer pencere açılsın ki; Bu sayfa
kabrimin damı gibi olup, bu isimler hakikat
güneşinin şualarını ruhuma ifaza eden birer pencere
gibi olsunlar….


Ey Allah’ım! Diliyorum ki: ebedi bir dilim olup,
kıyamet ve haşre kadar, bu isimlerle yalvarsın!...Bu
baki nakış ve hurufatı benden sonra bu geçici dilime
bedel kıl….


Allah’ım! Efendimiz muhammed (sav)’e onun al ve
ashabına öyle bir selat ve selam indir ki: onunla bizi
bütün korkunç durum ve afetlerden kurtarasın…
onunla bütün ihtiyaçlarımızı gideresin… bizi bütün
kötülüklerden temizleyesin… bütün günah ve
hatalarımızı silesin…


Ey Allah’ım! Ey dualara cevap veren! O salavatları
ve hayatımın ve ölümümden sonraki bütün
vakitlerdeki bütün an ve zamanlarda isyankar
nefeslerimden daha fazla gerçekleşen salavatlardan
ve yukardaki salavatların çarpımından daha fazla
salavat benden kabul et….


(((Amin Allahumme Amin..)))

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« Yanıtla #1 : 30 Ekim 2010, 20:36:34 »
ALLAH RAZI OLSUN HURMETTT


Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.

Çevrimdışı mrkydr

 • Administrator
 • Üstad
 • *
 • İleti: 12 912
 • Rep +35/-3
Ynt: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« Yanıtla #2 : 31 Ekim 2010, 12:49:04 »
gut aro

Her günahkâra karşı GAFUR ve SETTAR’sın!
Dostlarına karşı hem ŞEKUR, hem maksada eriştiricisin!
 29

Çevrimdışı mrkydr

 • Administrator
 • Üstad
 • *
 • İleti: 12 912
 • Rep +35/-3
Ynt: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« Yanıtla #3 : 22 Ocak 2011, 09:52:04 »


Ya Allah, Ya Rahman Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan…. Günahlarımı sil!....

Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Tevvab, Ya Vehhab... Beni affet!....

Ya Vedud Ya Rauf Ya Afuv Ya Gafur… Bana lütfet!...

Ya Latif Ya Habir Ya Semi Ya Basir… Beni bağışla!...

Ya Halim Ya Alim Ya Kerim Ya Rahim… Bizi doğru yola ilet!...

Ya Samed Ya Hadi… Fazlını bana nasip et!...

Ya Bed’i Ya Baki Ya Adl Ya Hüve… Kalbimi ve kabrimi iman nuruyla nurlandır!...

Ya Nur Ya Hakk Ya Hayy Ya Kayyum Ya Malikelmülk Ya Zel-Celali vel ikram


 kirmizigulvx6 hurmet aro kirmizigulvx6

Çevrimdışı mrkydr

 • Administrator
 • Üstad
 • *
 • İleti: 12 912
 • Rep +35/-3
Ynt: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« Yanıtla #4 : 19 Nisan 2011, 09:00:18 »


Ya Allah, Ya Rahman Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan…. Günahlarımı sil!....

Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Tevvab, Ya Vehhab... Beni affet!....

Ya Vedud Ya Rauf Ya Afuv Ya Gafur… Bana lütfet!...

Ya Latif Ya Habir Ya Semi Ya Basir… Beni bağışla!...

Ya Halim Ya Alim Ya Kerim Ya Rahim… Bizi doğru yola ilet!...

Ya Samed Ya Hadi… Fazlını bana nasip et!...

Ya Bed’i Ya Baki Ya Adl Ya Hüve… Kalbimi ve kabrimi iman nuruyla nurlandır!...

Ya Nur Ya Hakk Ya Hayy Ya Kayyum Ya Malikelmülk Ya Zel-Celali vel ikram


 kirmizigulvx6 hurmet aro kirmizigulvx6


Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« Yanıtla #5 : 17 Eylül 2011, 10:02:44 »


Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« Yanıtla #6 : 28 Nisan 2012, 15:11:32 »
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


İlahi Tevhide başladım besmele ile,
Bitireceğim bunu güzel övgüler ile.

Şahadet ederim ki Allah’dan başka Rab yoktur,
Akılların idrak ve kapsamından pak ve münezzehtir.

O bize Ahmed’i hak üzere gönderdi,
Onu varlığın tutunacağı bir peygamber kıldı.

Ebedi hayırların hepsini o bize öğretti,
Aramızda güzel ahlakı, ilmi ve dostluğu kurdu.

Ey Allah’dan şeref, devlet ve yücelik isteyen!
Allah’ı yüce isimleriyle(durmadan)çağır sen.

Tertemiz Hakka yakın bir mahviyetle de ki:
Hey Rabbim, Senden erken bir yardım beklerim ki,

Her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için Ya RAHİM!
Cemal sıfatınla bana tecelli et ey RAHİM!

İç alemimi pak eyle Ya MALİK ve Ya KUDDÜS!
Vücudumu beladan selamete erdir Ya SELAM!

Bana hakiki bir güven bahşeyle Ey MÜ’MİN!
Kusurlarımı örten güzel bir sıtır ver Ya MÜHEYMİN!

Horluk ve hakirliği benden gider Ey AZİZ!
Her müşkilden beni izzetinle koru Ya CEBBAR!

Bütün düşmanları alçalt Ya MÜTEKEBBİR!
Şerden kurtulmak için bana bir sığınak lütfeyle Ya HALIK!

Nimetin feyzini arttır ey nimetler ihsan edici!
İhsanını üzerimize bolca dök ey eşyayı tasvir eden!

San umut bağlayıp yalvarıyorum
Tevbemi kabul et Ya GAFFAR!
Kendi kahrınla şeytanımı hor ve hakir eyle Ya KAHHAR!

Senin hakkın için ey ilim ve hikmet başşeden VEHHAB!
Rızık konusunda bana kolaylaştırıcı ol Ya REZZAK!

Kendi fethinle basiretimi nurlandır Ya FETTAH!
Kendi ilminle beni fazilete eriştir Ya ALİM!

Her inatçı kafirin kalbini dür Ya KAABID!
Beni yüce esrarınla neşreyle Ya BASİT!

Her münafıkın kıymetini alçalt Ya HAFİD!
Kendi rahmetinle beni yükselt Ya RAFİ!

Layık olanı aziz kılan, Senden izzet istiyorum Ya MUİZZ!
Zalimleri tenkil edip hakir kıl ey MUZİLL!

Senin ilmin yeterlidir, ol bize(derman) Ya SEMİ!
Halimi gören, onu düzeltip kabul eden de Sensin.

Ey hükmünde yeterli olan adalet ve lütuf sahibi!
Gizli ve aşikâr şeyleri bilen HABİR!

Hilm sıfatın benim maksadım ve dayanağımdır Ya HALİM!
Sen çok büyüksün, cömertliğin büyüklüğü cidden yüceltmiştir.

Her günahkâra karşı GAFUR ve SETTAR’sın!
Dostlarına karşı hem ŞEKUR, hem maksada eriştiricisin!

Dostun makamını yücelten yegane Yücelticisin!
Hayrı bol, cömertliği mebzul olan KEBİR’sin!

Hiçbir şey ilmin dışında kalmaz ey HAFIZ!
MUKİT’sin, halkı aşağı yukarı cihetlerde korursun!

Senin hükmün bana yeterdir, Sen bana sahip ol!
Sen CELİL’sin, benim keder ve üzüntümü uzaklaştırıcı ol!

Allahım Sen KERİM’sin, bana ikramda bulun.
Benim düşmanım için susturucu ol Ya RAKİP!

Ey Mevlam, Sana dua ediyorum, dua edeni mahrum bırakmazsın,
Senin vergilerin öncesizdir, cömertliğin geniştir varlık aleminde,

Allahım, HAKİM’sin Sen , müşahadelerimi sağlamlaştır.
Sevgin içimi doldurmuştur, sevginle tenezzül eyle Ya VEDUD!


MECİD’sin, bana şan-şeref, mutluluk ve dostluk bahşeyle!
Askerlerinin yardımını süratle gönder, ey BAİS!

Her şeye ŞAHİD’sin Sen, müşahademi güzelleştir!
Hak ve hakikatın kanallarını pınar olarak gerçekleştir!

Allahım sen yegane VEKİL’sin, ihtiyaçlarımı yerine getir.
Sonsuz güç sahibi vekil olduktan geri O bize yeter.

METİN’sin, güç ve kuvvetime gelen zayıflığı metinleştir!
Ey yegane sahibim! Yalnızlık içinde Sana dua eden kulun imdadına yetiş!

MUVAHHİD olarak Sana hamdettim ey MEVLAM!
Varlık alemindeki kayma ve yanılmaları değiştiren Sensin!

Allahım bana fethi başlatansın ve Sen Hidayete eriştiricisin!
Varlıktaki olanları tekrar dilriltip çeviren Sensin!

Ey Hayat Veren! Senden hoş bir hayat istiyorum!
Ey Öldürücü, Senden hayırlı bir ölüm istiyorum!

Ey Hep Diri Olan! Ölmüş kalbimi kendi kadimi zikrinle dirilt!
Ey Nurları Meydana Getiren! Sevinç kaynağımı meydana getir!

Ey Nurlara Şeref Veren! Sen bana dayanak ol!
Ey Bir Olan! Varlıkta ancak O’nun varlığı var.

Ey Samed! Var olan varlık O’nunla tutunmuş ve yükselmiştir.
Ey Yegane Kudret Sahibi! Düşmanlarımızı helak eyle.

Ey her şeye MUKTEDİR! Hasetçilerimize bela takdir et!
Ey her şeyin Öncesi! Sırrımı takdim edip bana afiyet ver!

Zarardan beni kurtar, ey her şeyin Sonu ve Yücelik Sahibi!
Hayırlı işlerde bizi öne geçir, Evvelin Evveli Sensin!
Bana güzel bir sonuç ver ey AHİR, Tehlil ile öleyim!
Bana maarifini izhar eyle ey ZAHİR!

Gaybın gaybı batınında olan maarifini bana açıkla ey BATIN!
Ey Sahibim, her nasihatçıya bizim emrimize sahip çıkmayı sağla!

Ey Yüceler Yücesi!(bizi)irşad et, ıslah et,velayet Sana mahsustur.
Ey Yegane İyilik Eden! Ey yeryüzünün Rabbi ve,
Ey karşılıksız veren ve ey tevbeleri Kabul Eden,
Kabul buyur(bizim)günahlardan tevbelerimizi!
Kendilerine yazık edenlerden intikam alan!
Aynı zamanda Sen afv edicisin, lütfen atıfet eyle!

Kullarına hem atıfette bulunanasın, hem merhamet edensin,
Dua edenin arzusunu karşılayansın, ey Mülkün Hakiki Sahibi!


Bize mananın şan ve şeref libasını giydir!
Ey Celal sahibi, Senin cömertlik ve ikramın aralıksızdır.

Ey adaletle iş gören! Bizi hak üzere sabit kıl,
Ey her şeyi toplayıp bir araya getirici! Bizim için yücelerde kemalatı topla!

Allahım Sen zenginsin, fakirliğimizi gider!
Zengin edicisin,nefsimin fakirliğini zenginleştir.

Ey men’etmeye kadir olan! Beni günahlardan alıkoy,
İşlediğim kötülükten içimde doğan hastalığa şifa ver!

Ey zarar vermeye gücü yeten! Hasetçileri azarlara!
Ey yarar sağlayıcı! Bir ruh ile bana yararlı ol!

Ey madde alemini örneksiz yaradan! Lütfunun feyzini umuyorum!
Senden başka hiç bir şey baki kalmaz, dostluk Sana sahiblik Sana mahsusturEy mülkün yegane varisi! Beni kendi ilmine varis kıl!
Ey doğruyu ve iyiyi gösterici! Beni iyiye ve doğruya eriştir.

Hem çok sabreder, hem çok gizlersin kusurları
Azm-u gayretimde beni başarılı eyle!

Sabredici bir kul kıl, sabır perdesiyle örtülü bir ihtiyar lütfeyle!
Güzel isimlerinle Sana yönelip dua ediyorum, ey Efendim!

Büyük ayetlerinle tazarru ve zarilik edip,
Sana tevessül ediyorum, Rabbim fazlından istiyorum.

Kendi katından bize mükemmel bir olgunluk bahşeyle!
İsteğimi kendi rızanla kabul edip karşıla ve bana kafi ol!

Zamanın harcanıp geçmesinde, ki ben onda değişime uğradım.
Yardım elini uzat, nefsimin hastalığına karşı bana.

Kendi katından bir şifa ver ve beni doğruya ulaştır!
Hayra kavuştur, aklımdaki karışıklıkları Sen düzelt!

Allahım! Ana-babama ve kardeşlerime rahmet et!
Ve bu isimleri tertip üzere okuyana da merhamet et,

Ben Hz. Hasene mensup Abdulkadirim,
Muhyiddin ile çağrılırım, yüce ormanlarda!

Ceddim Habib Muhammede rahmet eyle!
En tatlı selam ve varlıktaki en mükemmel salat Ona olsun!

Hanedan ve ashabının hepsine de tekrar tekrar selam olsun!
Ve sonra Allaha hamd ile başladım, hem sonra erdiriyorum.

Allahumme Amin bi hurmeti Taha ve Yasin


''Ömür ve şahsiyetler bereketli
ahir ve akibet,
zahir ve batınlarımız hayrola,
Aşkullah, Muhabbettullah,
Şevkullah ve Zikrullah
gönüllere nakşola erenler''

Ey Allah’ım! Bütün kainat bana düşmanlık etse de,
iki dünyanın hayatı elimden gitse de umursamamam
gerek.

Çünkü Sen beni terbiye eden sahibimsin,
yaratanımsın, mabudumsun.

Çünkü ben Sen’in mahlukunum, Sen’in
sanatınım.Seninle irtibat manasına gelen diğer
mükerremlik bağlarından son derece uzak
olmaklığımla beraber ve son derece isyankarlığımın,
o bağların kesilmesine sebep olması ile beraber o
masnuiyet ve mahlukiyet yönüyle benim seninle bir
bağım vardır.

İşte Ey Halikim! Senin mahlukun olmam diliyle sana
yalvarıyorum. Sen Rabbimsin, Razıkımsın,
Malikimsin, beni şekillendirensin…Allah’ım! Senin güzel isimlerinle, ism-i Azamınla,
Furkan-ı Hakiminle, Habib-i Ekreminle, Kelam-ı
kadiminle, Arş-ı Azamınla, milyon “Kul Hüvellahu
Ehad” ile sana yalvarıyorum ki, bana merhamet
edesin.

Ya Allah, Ya Rahman Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan…. Günahlarımı sil!....

Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Tevvab, Ya Vehhab... Beni affet!....

Ya Vedud Ya Rauf Ya Afuv Ya Gafur… Bana lütfet!...

Ya Latif Ya Habir Ya Semi Ya Basir… Beni bağışla!...

Ya Halim Ya Alim Ya Kerim Ya Rahim… Bizi doğru yola ilet!...

Ya Samed Ya Hadi… Fazlını bana nasip et!...

Ya Bed’i Ya Baki Ya Adl Ya Hüve… Kalbimi ve kabrimi iman nuruyla nurlandır!...

Ya Nur Ya Hakk Ya Hayy Ya Kayyum Ya Malikelmülk Ya Zel-Celali vel ikram….

Ey herşeyin evveli ve sonu olan, Ey açık ve gizli
olan, Ey güçlü ve kudret sahibi olan,Ey benim
sahibim yalnız kendisi olan, Ey günah ve kusurları
gideren, Ey en iyi şekilde mehamet eden, Senin
Kur’an’da ki ism-i Azamınla ve Alem kitabında ki
Sırr-ı a’zamın olan MUHAMMED (a.s.v) ile
yalvarıyorum ki; Bu güzel isimlerinden, kalibimdeki
kalbime, Kabrimdeki ruhuma ism-i A’zam nurlarını
ifaza eden birer pencere açılsın ki; Bu sayfa
kabrimin damı gibi olup, bu isimler hakikat
güneşinin şualarını ruhuma ifaza eden birer pencere
gibi olsunlar….


Ey Allah’ım! Diliyorum ki: ebedi bir dilim olup,
kıyamet ve haşre kadar, bu isimlerle yalvarsın!...Bu
baki nakış ve hurufatı benden sonra bu geçici dilime
bedel kıl….


Allah’ım! Efendimiz muhammed (sav)’e onun al ve
ashabına öyle bir selat ve selam indir ki: onunla bizi
bütün korkunç durum ve afetlerden kurtarasın…
onunla bütün ihtiyaçlarımızı gideresin… bizi bütün
kötülüklerden temizleyesin… bütün günah ve
hatalarımızı silesin…


Ey Allah’ım! Ey dualara cevap veren! O salavatları
ve hayatımın ve ölümümden sonraki bütün
vakitlerdeki bütün an ve zamanlarda isyankar
nefeslerimden daha fazla gerçekleşen salavatlardan
ve yukardaki salavatların çarpımından daha fazla
salavat benden kabul et….


(((Amin Allahumme Amin..)))Allahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.

Çevrimdışı BentSahra

 • Yönetici
 • Üstad
 • *
 • İleti: 16 137
 • Rep +163/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • Estagfurullah El Aziym muhtacız sana
Ynt: ilahi Esma-ul Hüsna'nin Hürmetine
« Yanıtla #7 : 02 Haziran 2012, 13:09:46 »


Ya Allah, Ya Rahman Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan…. Günahlarımı sil!....

Ya Gaffar, Ya Settar, Ya Tevvab, Ya Vehhab... Beni affet!....

Ya Vedud Ya Rauf Ya Afuv Ya Gafur… Bana lütfet!...

Ya Latif Ya Habir Ya Semi Ya Basir… Beni bağışla!...

Ya Halim Ya Alim Ya Kerim Ya Rahim… Bizi doğru yola ilet!...

Ya Samed Ya Hadi… Fazlını bana nasip et!...

Ya Bed’i Ya Baki Ya Adl Ya Hüve… Kalbimi ve kabrimi iman nuruyla nurlandır!...

Ya Nur Ya Hakk Ya Hayy Ya Kayyum Ya Malikelmülk Ya Zel-Celali vel ikram


 :İAllahım darlık verme kalbime mekân senin ..
İnsan arar,
Sadece arar,
Nasibini arar,
Nasibi kadar arar.
Ne bulursa lütfedildiği için bulur, Lütfedildiği kadar bulur.