Psikiyatri-Nöropsikoloji > Psikiyatri Testleri..

Testler

(1/1)

BentSahra:
 

SOSYAL FOBİ TESTİ
http://www.alopsikolog.net/tst_yet_sosfob.asp

ANKSİYETE - PANİK ATAK TESTİ
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/nekadar.php
http://www.panik-atak.com/v3/index.php?option=com_wrapper&Itemid=9

DEPRESYON TESTİ
http://www.panik-atak.com/v3/index.php?option=com_wrapper&Itemid=8
http://www.psikiyatrist.net/testdepresyon.htm
http://www.hastarehberi.com/article_read.asp?id=174

KİŞİLİK TESTİ
http://www.alopsikolog.net/hah5_3.asp

DİKKAT DAĞINIKLIĞI TESTİ
http://www.alopsikolog.net/hah5_4.asp
http://www.alopsikolog.net/hah5_5.asp
http://www.kendinigelistir.com/dikkat-daginikligi-testi/

HAFIZA TESTİ
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/tmt/

İNSANLARLA İLİŞKİLERİNİZ NASIL?
http://www.kendinigelistir.com/insanlarla-iliskileriniz-nasil/

KİŞİLİK TESTİ : KİŞİLİĞİNİZİ ÖLÇÜN
http://www.kendinigelistir.com/kisilik-testi-kisiliginizi-olcun/

STRES TESTİ
http://www.kendinigelistir.com/stres-testi/

ÇOKLU ZEKA TESTİ
http://www.kendinigelistir.com/coklu-zeka-testi/

TEST : NE KADAR EMPATİKSİNİZ?
http://www.kendinigelistir.com/test-ne-kadar-empatiksiniz/

KENDİMİ TANIDIM TESTİ
http://www.kendinigelistir.com/bir-test-yaptim-kendimi-tanidim/

TESTLER
http://www.kisiselbasari.com/Yazilar.asp?ID=62
http://www.psikonet.com

Depresyonun farkına varmak ve hastalıklarla baş etmek
http://www.depress-online.de/x/img/content/patienten_pdf/rz_patientenbroschuere_tuerk.pdf

Anksiyeteyi Anlamak
http://www.mind.org.uk/NR/rdonlyres/569E9762-5EC6-419D-B1AA-BC891EEFB4B0/0/UnderstandingAnxiety2005TURKISH.pdf

Akılcı Duygusal Terapi
http://www.sanalpsikolog.com/AkilciDuygusalTerapi.doc

Anksiyete Bozuklukları
http://www.med.gazi.edu.tr/akademik/psikiyatri/anksiyete.DOC

Anksiyete
http://www.almanhastanesi.com.tr/psikiyatri.htm

http://www.armpsikiyatri.com/bunalti.asp

http://www.hatunca.net/content/view/1159/109/

http://www.celikkol.org/anks.htm

http://www.geocities.com/psikolojiarsivi/anksiyete_bozukluklari.html

Sosyal Fobinin Diğer Psikiyatrik Hastalıklarla Birlikteliği
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/170.pdf

Sosyal Fobi Ve Çekingen Kişilik Bozukluğu Arasındaki Tanısal Güçlükler
Yrd. Doç. Dr. Levent Sevinçok
http://www.cty.com.tr/pdf/6/4/3.pdf

Çekingen Kişilik Bozukluğunun Klinik Özellikleri ve Tedavisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/1/22.pdf

Duygudurum Bozuklukları ile Huy, Karakter ve Kişilik İlişkisi
http://www.turkpsikiyatri.com/C16S4/duygudurumBozukluklari.pdf

Rehberlik
http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/ozet.pdf

Sosyal Fobi
http://www.cty.com.tr/pdf/6/1/18.pdf

Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/247.pdf


Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç tedavisine yanıtın öngörücüleri
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/derindex/apd/fulltext/2006/5.pdf

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/derindex/apd/fulltext/2005/5.pdf

Küçük kızının pantolonuna asma kilit takan anne: Bir şizofreni olgusu
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/derindex/apd/fulltext/2006/121.pdf

Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma
S Tümkaya, O Özdel, T Değirmenci, NK Oğuzhanoğlu
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/derindex/apd/fulltext/2005/36.pdf

Obsesif-kompulsif bozuklukta sosyodemografik özellikler ve fenomenoloji
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/derindex/apd/fulltext/2005/133.pdf

Psikiyatrik bozukluklarda bellek sorunları
http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/derindex/apd/fulltext/2005/188.pdf
Ergenlerde Sosyal Fobi İle Depresyon, Öz Kavram, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_4_3.pdf

Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA)
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek5/17.pdf

Yaygın sosyal fobi hastalarında çekingen kişilik bozukluğu ve psikopatolojiye etkileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/163.pdf

Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar ve Sosyal Fobi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek10/27.pdf

Serotonin ve şiddet
N Kocabaşoğlu
http://www.yenisymposium.net/fulltext/2000(2)/ys2000_38_2_5.pdf

PSİKİYATRİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
http://www.ctf.istanbul.edu.tr/stek/pdfs/11/1111ee.pdf

Erkeklerde antidepresan ilaç kullanımının orgazm ve ejakülasyona olan etkileri
N Uluocak, F Erdemir, BE Cumurcu, FÇ Çelikel, BS Parlaktaş
Gaziosmanpaşa Ü. Tıp Fakültesi, Tokat
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/16_2_5.pdf


Anksiyete Belirtilerinin Eşlik Ettiği Majör Depresif Bozukluğun Tanı ve Sağaltımındaki Güçlükler
C Akkaya
Uludağ Ü Tıp Fak., Psikiyatri AD., Bursa
http://www.turkpsikiyatri.com/C17S2/anksiyeteBelirtilerinin.pdf

Depresyon Etiyolojisinde Serotonin ve Noradrenalin
C Akkaya
Uludag Üniversitesi Tıp Fakültes Psikiyatri Anabilim Dalı
http://www.yenisymposium.net/fulltext/2005(3)/ys2005_43_3_1.pdf

Travma Sonrası Stres Bozukluğu
F Özgen, H Aydın
GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/34.pdf

Anksiyete ve depresyon
http://www.yenisymposium.net/fulltext/2004(4)/ys2004_42_4_5.pdf

SSRI
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/102.pdf
http://www.cgrsder.org.tr/123_Ozetler.pdf

Sık Rastlanan Ciddi İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
http://www.ctf.edu.tr/farma/tfd/tfd2005_023_gok.pdf


Kadın ve Erkek Beyninin Farklılıkları
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_3_7.pdf

CİNSİYET VE BEYİN FONKSİYONLARI
Kadın ve Erkek Beynindeki Yapısal Farklılıklar
Kadın ve Erkek Beyninde Serotonin Metabolizması
http://www.bulsak.com/cinsel/cinsiyetvebeyin.php

ANTİDEPRESAN PSİKOFARMAKOLOJİSİNE CİNSİYETİN ETKİSİ
http://www.psikiyatri.net/cat/index.php?show=detailed&ID=186&refer=0


Sosyal Fobinin Diğer Psikiyatrik Hastalıklarla Birlikteliği
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/170.pdf

Dirençli Depresyonların Tedavisi
Nevzat Yüksel
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/1/115.pdf

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalışmaları
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/1/89.pdf

Duygusal Zeka
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/12.pdf

Şizofreni Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/160.pdf

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Lipid Metabolizmasındaki Değişiklikler
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/21.pdf

Psikiyatri ve Sosyal Bilimlerin İlişkisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/230.pdf

Soyal Fobinin Psikolojik Kuramı
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/247.pdf

Kronik Yorgunluk Sendromu
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/261.pdf

Travma Sonrası Stres Bozukluğu
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/34.pdf

Eş Tanılı Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Majör Depresyonun Lipid Metabolizması Üzerindeki Etkileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/89.pdf

Psikiyatri Eğitimi Ve Etik
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/95.pdf

Genel Tıpta Antidepresan Kullanımı
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/2/Ek4/9.pdf

Şizofreni ve Sigara
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/126.pdf

Yaygın Sosyal Fobi Hastalarında Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Psikopatolojiye Etkileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/163.pdf

Sitalopram
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/197.pdf

Gebelikte Sigara İçiminin Çocuk Sağlığına Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Müge TOYRAN
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/7/4/17.pdf

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/7/3/05.pdf


Sosyal Fobi Hastalarında Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/235.pdf

Antidepresanlarla Tedavi Sırasında Ortaya Çıkan Etki Kaybı
Nedenler ve Tanısal Sorunlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/255.pdf

Şizofreni Ve Cinsiyet
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/27.pdf

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Biyolojisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/46.pdf

Travma Sonrası Sters Bozukluğunda İlaç Tedavisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek2/21.pdf

Depremde Fiziksel Zarar Gören Kişlerde Psikiyatrik Yardım Amaçlı Çalışmalar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek2/12.pdf

Cerrahide Anksiyete
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/182.pdf

Psikiyatrik Hastalıkların İlaçlarla Tedavisinde Farmakogenetiğin Önemi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/249.pdf

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/261.pdf

Ergenlikte Yalnızlık, baş etme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ve İlişkisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/5.pdf

Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA)
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek5/17.pdf

Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA) Farmakolojisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek5/5.pdf

İntiharın Nörobiyolojisi
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/4/Ek6/5.pdf

Yeni Nesil Antidepresan İlaçlar ve Uyku Üzerine Etkileri
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/11_4_9.pdf

Antidepresan İlaçların Cinsel İşlev Üzerine Etkileri
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/10_2_6.pdf

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan İlaçlar
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/7/Ek15/17.pdf

Tofranil
http://www.novartis.com.tr/pharma/files/Tofranil%2010%20mg%20draje.pdf

Anafranil
http://www.novartis.com.tr/pharma/files/Anafranil%2010%20mg%20draje.pdf

Citol
http://www.abdiibrahim.com.tr/urun_portfoyu/pdf/Citol_20mg.pdf

Sigarayı Bırakma Tedavisinde Antidepresanların Kullanımı:
http://www.kinderaerzte-lippe.de/bupropionTR.pdf

Psikiyatrik Sorunlar
http://www.tsn.org.tr/egcalhek/psikiyatrik_sorunlar.pdf


Benzodiazepin
http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_1_2.pdf

Panik Bozukluk : Psikiyatriye Ulaşma
http://tip.atauni.edu.tr/Tip_derg/AUTD/2005/2005say%C4%B13/1.pdf

Psikiyatri ve Fizik Tedavi Polikliniklerine Başvuran Hastaların Geleneksel Yardım Arama Davranışının Karşılaştırılması

http://www.dicle.edu.tr/fakulte/tip/dergi/yayin/2004(31-3)4.PsikiyatriveFizik.pdf

Majör Depresyona Eşlik Eden Anksiyete Belirtilerinin Venlafaksin XR' in Tedavi Sonuçlarına Etkisi

http://www.yenisymposium.net/fulltext/2004(4)/ys2004_42_4_8.pdf

İlaçlar
http://www.turkpsikiyatri.com/C12S2/psikiyatriHastalarinda.pdf

Yoksulluğun İnsan Psikolojisine Olumsuz Etkileri
http://www.denizfeneri.org.tr/pdf/3inceleme.pdf

Psikolojik (Ruhsal Sorunlar)
http://www.lul.se/upload/1204/psykolog.pdf

Depresyonu Tanıyalım
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/depresyonu.php

Okul Fobisinin Nedenleri
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/okulfobisi.php

Ne Kadar Paniksiniz?
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/nekadar.php

Kişilik Bozuklukları
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/kisilik.php

#8220;2003-2004 VERİLERİNE GÖRE TÜRK KADININDA DEPRESYON GÖRÜLME ORANI ERKEKLERE GÖRE 3 KAT DAHA FAZLA!#8221;
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/20032004.php

ANNELER- BABALAR ÖĞRETMENLER DİKKAT! OKUL FOBİSİ KONUSUNDA BİLİNÇLİ MİSİNİZ?
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/anneler.php

İNTİHAR
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/intihar.php

GENÇLERİN ÜNLÜLERİ TAKLİT ETMESİ, ŞÖHRET HEVESLERİ VE BUNLARIN KİŞİLİK GELİŞİMLERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/genclerin.php

PANİK BOZUKLUK/PANİK ATAK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/panikbozukluk.php

REKLAMIN PSİKİYATRİK TEMELLERİNE BAKIŞ
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/reklam.php

ZİHİNSEL VE BEYİNSEL MUTLULUK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
http://www.arifverimli.com/bilimselyazilar/zihinsel.php

Sosyal Fobisi Olan Çocukların Annelerinde Sosyal Fobi Yaygınlığı

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_2_2.pdf


Ergenlerde sosyal fobi ile depresyon, öz kavram, sigara alışkanlığı arasındaki ilişki

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_4_3.pdf


Benzodiazepinlere bağımlılık önlenebilir mi?

http://www.psikofarmakoloji.org/html/11_1_11/index.htm


Bir Grup Üniversiteli Gençte Çekingenlik,
Aleksitimi ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi

http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/7/215.pdf#search=%22%C3%A7ekingenlik%20filetype%3Apdf%22


Kronik Yorgunluk İmmün Disfonksiyon Sendromu Nedir ?

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/16_1_10.pdf


Psikiyatri ve Psikiyatridışı Hekimlerin Benzodiazepin Reçetesi

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_1_2.pdf#search=%22psikiyatri%20filetype%3Apdf%22


Psikiyatri ve Psikiyatridışı Hekimlerin Benzodiazepin Reçetesi

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_1_2.pdf#search=%22psikiyatri%20filetype%3Apdf%22


Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin tedavisi

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/13_1_8.pdf


Psikiyatrik Bozukluklarda Topiramat Kullanımı

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/14_1_6.pdf


B12 Vitamini Eksikliğine Bağlı Psikotik Bozukluk

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/16_2_6.pdf


Atipik Depresyon

http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/7/Ek17/49.pdf#search=%22%C3%A7ekingenlik%20filetype%3Apdf%22

Fobik Bozukluklar
Doç. Dr. Mehmet Z. Sungur
http://www.cty.com.tr/pdf/6/1/5.pdf

Sosyal Fobi
Doç. Dr. Nesrin Dilbaz
http://www.cty.com.tr/pdf/6/1/18.pdf

Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, Epidemiyoloji, EtiyolojiKlinik ve Ayırıcı Tanı
Doç. Dr. Nesrin Dilbaz
http://www.klinikpsikiyatri.org/pdf/4/3/Ek10/3.pdf

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git