Namaz Kılma Şekli Tablosu > Namaz hakkında

Yanlış kıraat ve namazların iadesi

(1/2) > >>

mrkydr:

Namazda yapılan kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağı konusunda fakihler bir takım ölçüler getirmişlerdir.

Kur'an kasten manası değişecek derecede yanlış okunursa namaz bozulur. Fakat Kur'an-ı Kerimin okunuşunda yanılarak i'rab yönünden yapılacak hata manayı ne kadar değiştirirse değiştirsin namazı mutlaka bozmaz. Çünkü insanların çoğu i'rabın şekillerini ayırmaya güç yetiremez. "İbrahime" kelimesinin sonunu "İbrahimu" şeklinde ötre ve "Rabbuhu" kelimesinin."Ba" harfini de üstün "Rubbehu" şeklinde üstün okumak gibi... "Na'budu" kelimesinin be'sini de "Na'bedu" şeklinde esre okumak böyledir.

Geçmişte bir kasıt olmadan namazlarda kıraatı yanlış okumanızdan dolayı o kıldığınız namazlar geçerlidir. Bundan dolayı kaza etmeniz gerekmez.

mrkydr:


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Arapça bilmeyen bir takım toplumların İslâm’a girmesi âyetlerin telaffuzu ve harekelerin okunması problemini de birlikte getirmiştir. Harflerin telaffuzunu hareke ve kelimeleri bölme ile ilgili ve benzeri konulardaki zorluklar karşısında müteahhirûn fakihleri okuyuş hatası yapanlarla ilgili olarak şu esasları ortaya koydular:

1) Kelimenin irabındaki hareke yanlışlığı mutlak olarak namazı bozmaz. Bu yanlışlık yüzünden meydana gelen anlamın küfrü gerektirip gerektirmemesi de sonucu değiştirmez. Çünkü insanların çoğu Kur’an-ı Kerim’in irab yönlerini birbirinden ayıramazlar. Meselâ;

(Rabbi İbrahim’i denediği zaman)” âyetinde İbrahim’i ötre Rabbühû’yü üstün okumak gibi. Bu takdirde ayetin anlamı: “İbrahim Rabbini denediği zaman...” şeklini alır ki böyle bir anlam uygun düşmez. “Na’budü (Biz ibadet ederiz)” kelimesini “na’bidü” şeklinde okumak da böyledir.

2) Kur’an’da bir harf yerine yanlışlıkla başka bir harf okunacak olsa şu eseslara uyulur: Eğer bu iki harfin arasında -kaf ile kâfta olduğu gibi mahreç yakınlığı varsa veya bunlar “sin ile sad gibi” bir mahreçten olup aralarında ibdâl (birini diğerine çevirme) caiz ise bununla namaz bozulmaz. “Felâ takher” yerine “Felâ tekher” “es-Samed” yerine “es-Semed” okunması gibi. “Fethun karîb” yerine “Fethun garîb” okunması da böyledir.

mrkydr:


3) Bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırmak mümkün ise böyle bir okuyuştan ötürü namaz bozulur. “es-Sâlihât (salih ameller)” kelimesindeki “sâd” yerine “et-Tâlihât” tarzında “tâ” ile okumak gibi. “Allahu ehad” yerine “Allahü ehat” okumak da böyledir.

4) Farklı okunan iki harfi birbirinden ayırma güçlüğü varsa umumun mübtela olduğu bir durum olduğu için çoğunluğa göre böyle bir okuyuştan ötürü namaz bozulmaz. “es-Sırâta” kelimesinde “sâd” yerine “es-Sirâta” “Sin” ile okumak gibi.

5) İki harf arasında mahreç birliği veya yakınlığı olmadığı halde umumî belva bulunup bunların aralarını ayırmak güç olsa bunlardan birinin yerine diğerinin telaffuz edilmesi bir çok fakihe göre namazı bozmaz. “dat” yerine “dâl” “zâl” veya ”zı” harfinin okunması ve “zâl” yerine de “ze” veya “zı” harfinin telaffuz edilmesi gibi. “Sâd” ile ”sin” “tâ” ile “te” harfleri de böyledir.

mrkydr:


4) Farklı okunan iki harfi birbirinden ayırma güçlüğü varsa umumun mübtela olduğu bir durum olduğu için çoğunluğa göre böyle bir okuyuştan ötürü namaz bozulmaz. “es-Sırâta” kelimesinde “sâd” yerine “es-Sirâta” “Sin” ile okumak gibi.

5) İki harf arasında mahreç birliği veya yakınlığı olmadığı halde umumî belva bulunup bunların aralarını ayırmak güç olsa bunlardan birinin yerine diğerinin telaffuz edilmesi bir çok fakihe göre namazı bozmaz. “dat” yerine “dâl” “zâl” veya ”zı” harfinin okunması ve “zâl” yerine de “ze” veya “zı” harfinin telaffuz edilmesi gibi. “Sâd” ile ”sin” “tâ” ile “te” harfleri de böyledir.

Meselâ; “Ve lâ’d-dâllîn” yerine “Velâ’z-zâllin” yani “dâd” yerine “zı” veya “zâl” okunması namazı bozmaz. Bununla birlikte bu konuda başka görüşler de vardır. Bu harfleri ayırmaya gücü yetecek olan kimsenin bu değişikliğe fırsat vermemesi gerekir. Kasden bu şekilde okuma ise namazı bozar.

6) Şeddeli harfi yanlışlıkla şeddesiz şeddesiz bir harfi de şeddeli okumak uzun okunacak bir harfi kısa kısa okunacak olanı uzun idgam edilecek harfi idgamsız idgamsız okunacak olanı idgamlı okumak namazı bozmaz. “İyyâke” kelimesini şeddesiz “İyâke” okumak gibi.

İnce okunacak bir harfi kalın kalın okunacak bir harfi ince okumak da bu niteliktedir. Çünkü bu konularda umumî belva vardır.

mrkydr:


7) Kur’an’dan herhangi bir kelimeye bir harf ilâvesiyle de namaz bozulmaz. “es-Sıratallezîne” kelimesinin başındaki harf-i tarif Kur’an’ın aslında olmadığı halde ilave edilerek okunsa manaya tesiri bulunmadığı için namazı bozmaz.

8) Kur’an-ı Kerim’de bir kelimenin harflerini diğerine bitiştirmekle de namaz bozulmaz. “İyyâ kena’büdü” örneğinde olduğu gibi. Bunun aslı “İyyâke na’büdü (yalnız sana ibadet ederiz)” şeklindedir. Ancak bu gibi kelime aralarında sekte (sesi kesip duraklama) yapılmamasına dikkat etmelidir.

9) Namazda Kur’an’dan bir kelimenin bir parçası kesilse meselâ; “el-Hamdü” yerine unutmaktan veya nefesin kesilmesinden dolayı yalnız “el” denilip daha sonra “hamdü” denilse veya okunacak bir kelime hatıra gelmeyip başka bir kelimeye geçilse çoğunluğa göre namaz bozulmaz. Çünkü unutma veya nefesin kesilmesi hususunda zaruret ve umumî belva vardır. Meselâ “Matlaı’l-fecr” yerine nefesin kesilmesinden dolayı “Matlaı’l-fec” diyerek rukuya varılsa namaz bozulmuş olmaz.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git