Psikiyatri-Nöropsikoloji > Duygu durum bozuklukları

4 metodla öfkenizi yenin

(1/1)

mrkydr:


 Allah Resûlü (sas) öfke konusunda bizlere bir takım yol ve yöntemler gösteririnsanın öfkesine hâkim olmasının yollarını öğretir Gerçekte de birçok adlî vaka, bir anlık öfke patlamasıyla meydana gelir

öfke, insanda fıtri olarak yaratılan, ancak aklî ve dinî terbiye ile kontrol altına alınabilen bir duygudur Yerinde kullanılması halinde faydalı, aksi takdirde, fert ve toplum için bir musibettir Kur’an-ı Kerim, öfkelerine hakim olmayı, müminlerin güzel sıfatlarından saymaktadır; “O (taksitesi) sahipleri bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini tutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır” ( 3/ 134) buyurmuştur

Öfkelenmemeyi emreden Hz Peygamber, öfkeye hakim olma yollarını da mucizevi bir şekilde göstermiştir Buhari’nin rivayetine göre, bir adam, Resulullah’a gelerek, ‘Bana nasihat et’ der Resulullah da ona, ‘öfkelenme (kızma)!’ der ve bu ifadeyi birkaç defa tekrarlar Taberani rivayetinde de, Ebu Derda, Resulullah’a ‘Bana, beni cennete götürecek bir amel söyle’ dedim O da bana, ‘öfkelenme, dedi’ diye anlatır

Muhaddisler, ‘Rasulullah’ın ‘kızma!’ (öfkelenme!) sözlerinin, kızmayı, kızdırmayı doğuran sebeplerden kaçınma manasına geldiğini, yoksa fıtri olan kızmanın bizzat kendisi olmadığını ifade ediyorlar imam Gazali de, ‘insanlar içinde en akıllı olan, en az öfkelenendir’ tespitini yapıyor.


mrkydr:

1 iSTiAZE iLE ALLAH’A SIĞINMAK:

öfke anında ‘Euzü billahi mineşşeytanirracim’ demek Buhari ve Müslim’in rivayetine göre, iki kişi Resulullah’ın yanında birbirlerine kızıp bağrışıyorlardı, öfkede biri öyle ileri gitti ki, yüzü kıpkırmızı oldu Bunu gören Allah Resulü, şöyle buyurdu: ‘öyle bir söz biliyorum ki, eğer onu söylese ondaki bu öfke gidecektir’ o da ‘Euzu billahi mineşşeytanirracim’dir

2 SUSMAK:

Resulullah, Müsned’de yer alan bir hadisinde de şu tavsiyede bulunuyor: “öfkelendiğin zaman sus!” Ve bu sözü üç defa tekrarlıyor
Muhaddisler bu hadisi şöyle açıklıyorlar: öfke anında akla Allah’ı getirmek, öfkeyi def etmede en etkili yoldur Zira hakiki mümin, Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin meydana gelemeyeceğine, hiç kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine, onun dışındaki bütün etkenlerin, birer araç ve sebep olduklarına inanır

Modern tıp da, öfkelenen kişiye düşünce alanını değiştirmeyi, o anda başka şeyleri akla getirmeyi, mesela, hiçbir söz söylemeden önce, birden otuza kadar sayı saymayı tavsiye edilmektedirBu yolla, öfkeyi artıracak bazı enzimlerin salgılanmasına engel teşkil edilmiş olunuyor Muhataba hiç cevap vermeden susma, olayı muhakeme etme, neticeyi düşünme, zihinsel faaliyetlerde bulunma da tıbben öfkeyle baş etmenin yollarından biri olarak psikologlar tarafından tavsiye edilmektedir işte Allah Resulü, öfkelenen kişiye istiazeyi tavsiye ederek, on dört asır sonra keşfedilen psikolojik bir tedaviye işaret etmiştir.

mrkydr:

3 KONUMUNU DEĞİŞTiRME:

Resulullah, bilimsel bir mucizeye on dört asır önce işaret etmektedir Ebu Davud’un naklinde Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: ‘Biriniz öfkelendiğinde, ayakta ise otursun, eğer bu durumda öfkesi geçmiyorsa uzansın’ Modern tıp, aşırı bir şekilde öfkeye maruz kalan kimselere, muhataba, sözlü veya fiili bir tepki göstermeden önce, konumunu değiştirerek rahat bir konuma geçmeyi tavsiye etmektedir

Tıbben sabittir ki, insanda adrenalin hormonu, şeker eksikliği, stres, korku ve öfke durumlarında salgılanır Bu hormonun artışı, kalp atışlarını da artırır ve oksijen tüketimi de bu nedenle artar işte öfke, bu hormonu artırarak, kalbin fazla çalışmasına ve dolayısıyla yüksek tansiyona yol açar Bu nedenle doktorlar, şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalarına stres ve öfkeden kaçınmalarını tavsiye etmektedirler

Yine tıbben sabittir ki, adrenalin hormonunun kandaki miktarı, ayakta ve ilk beş dakikada, normalden iki üç kat artıyor, öfke ve stres durumlarında ise, bu artış katlanarak yüksek bir düzeye çıkıyor Böylece, öfke ve ayakta olma faktörü birleşince, sağlık tehlikeye giriyor Bu nedenle, Resulullah, öfkelenen kişiye, ayakta ise oturmayı, oturuyorsa uzanmayı, mucizevi bir şekilde tavsiye etmiştir

4 ABDEST ALMAK:

Öfkelenen kişinin el ve yüzünü yıkaması veya duş alması, modern tıbbın en son tavsiyeleri arasında yer almaktadır Zira bu durum sinir sistemini düzenliyorçünkü öfke, genel hararet ve sıkıntıdan kaynaklanıyor, su ise harareti ve sıkıntıyı hafifletiyor Hz Peygamber, ‘öfke şeytandandır, şeytan ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülür Biriniz kızdığı zaman abdest alsın’ buyurmaktadır.hanımlar.com


Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git