ݝslamiyet > İslami Kavramlar

Lâ ilâhe illallah...

(1/2) > >>

mrkydr:
Lâ ilâhe illallah, Kelıme-i Tevhidinin anlamı; "Allah'tan başka tapılacak kimse yoktur’’ anlamındadır. İslam dininin temel kurallarından birisidir. La ilahe illallah Muhammedün Rasulüllah demeyen (dil ile ikrar kalp ile tasdik etmeyen ) kimse Müslüman olamaz. Lâ ilâhe illallah kelimei tevhidini Muhammedün Rasulüllah kelimesi tamamlar. İkisi beraberdir. Hz Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür, (elçisidir) anlamındadır.

Kelime-i Tevhîd kalplerin pasını siler ve nurlandırır. Kelimei Tevhîd ile Allah’ı zikir ve Allah'ı zikir ile de kalplerin huzur ve rahatı hakkında birçok ayetler ve hadisler mevcuttur.

" Allahu Teala buyuruyor: LA İLAHE İLLALLAH benim kalemdir. Bu kaleden içeri giren kişi benim azabımdan emin olur."

" Allah'ı çokca zikreden erkekler ve Allah'ı çokca zikreden kadınlar; Allah bunlar için bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır." (Ahzab Suresi - 35)

" Dikkat edin, Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle tatmin olur" (Rad suresi 28)

Müslümanın her fırsatta söylemesi gereken Kelime-i tevhidin fazileti, sevabı bereketi çoktur. Yine Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

 (La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [Bezzar]

" Allah katında amellerin en kıymetlisi ‘Lâ ilâhe illallah’ demektir. "

" Allah’ı zikretmenin en faziletlisi ‘Lâ ilâhe illallah’ demektir."

" Lâ ilâhe illallah demek doksan dokuz belayı önler, bunların en hafifi de üzerinizdeki sıkıntının kalkmasıdır. "

" Lâ ilâhe illallah’ diyen kimseyi işlediği günahlardan dolayı kafir diye suçlamayın. ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur. "

" Lâ ilâhe illallah’‘ diyen kimse bela ve sıkıntılarından kurtulur."

" Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse ihlasla (samimi olarak – içinden gelerek ) Lâ ilâhe ilallah diyen kimsedir."

" Benim ve diğer Peygamberlerin zikrettiği en üstün kelime, ‘Lâ ilâhe illallah’ sözüdür."

" La ilahe illallah’ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! "[Taberani]

 (Günde yüz defa La ilahe illAllah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]

" Cenabı-ı Hak (C.C.) şöyle buyuruyor: İzzetim, Celalim ve Rahmetim hakkı için "Lâ ilâhe illalah" Diyen kimseyi ateşe koymayacağım."

" Lâ ilâhe illallah’ diyen kimsenin günahları silinir ve yerine o kadar da sevap yazılır.’"

" Lâ ilâhe illallah’ kelimesi cennetin anahtarıdır."

" Lâ ilâhe illallah’ diyen kimse sözünde sadık ise (samimi ve halis bir kalp ile söylerse) bütün günahları affedilir."

" Ölüm halindeki kimseye ‘Lâ ilâhe illallah’ söylemesini tavsiye ediniz ve onları Cennetle müjdeleyiniz. Şeytanın insana en yakın olduğu vakit bu andır."

" Ağır hastayı ‘Lâ ilâhe illallah’ demeye zorlamayın, sadece telkin edin".

" Son sözü ‘Lâ ilâhe illallah’ olan kimse, ruhunu kolay teslim eder ve ‘Lâ ilâhe illallah’‘ kelimesi kıyamet günü onun karşısına bir nur olarak gelir."

" Lâ ilâhe illallah’‘ zikri, derin bir ihlas ve samîmiyet ister. Kırk gün ihlas ve samimiyetle ibadet eden kimsenin kalbinden diline hikmet pınarı akmaya başlar."

" Kelime-i Tevhîdin hatmi 70.000 dir. Yetmiş bini tamamlamaya hatmi tehlil denir. Ne niyetle yetmiş bine tamamlanırsa Yüce Mevla icabet eder."


alıntı

gullerhurmetine:
Lâ ilâhe illallah allah dilimizde düşürmesin.

mrkydr:

--- Alıntı yapılan: gullerhurmetine - 04 Ağustos 2010, 08:06:14 ---Lâ ilâhe illallah allah dilimizde düşürmesin.
--- Alıntı sonu ---
amin,ecmain...

mrkydr:


ÜMMÜ Eymene ... Ashab-ı kiramdan bir hanım.. ÜMMÜ Eymene'nin bir sepeti vardı ve bu sepet içerisinde yirmi bin tane taş vardı. Sepetin önüne oturur: Lâ ilâhe illallah, Lâ ilâhe illallah, Lâ ilâhe illallah... devir ediyordu. Böylece taşların hepsi yere geliyor, sonra: Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed... Tekrar önündeki taşları, tane tane yerden alıp, sepetine koyuyordu. Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra onu ziyaret etmişti. Öğleden sonra bir daha ziyaret etti: "

- Ne o, sen önündeki taşları bitiremedin mi? " buyurdu.
- Bitirmedim Ya Rasûlullah"

Râsulu Muhterem aleyhisselam : Bu kadar zorluğa katlanmaya lüzum yoktur.

-“Subhânallâhi adede mâ halaka fil'ardi. Ve Subhânallâhi adede mâ halaka fissemâi. Ve Subhânallâhi adede mâ halaka beyne zâlike. Subhânallâhi adede mâ hüve Hâlıkun. Velhamdü lillâhi mislü zâlike. Ve Lâ ilâhe İllallâhu mislü zâlike. Vallâhu Ekber mislü zâlike. Ve Lâ havle ve lâ kuvvete İllâ Billâh-il Aliyy-il-Azîmi mislü zâlike.”

Bunu üç kere dedin mi bu kadar sevab alırsın. " buyurdu. Bunu üç kere söylemek gerekir. Özellikle sabah ve akşam bunu söyleyin. Ki söyleyen yirmi bir bin kadar Lâ ilâhe İllallah, yirmi bin kadar da Salâvat-u şerîfe kadar sevab alıyor.

Ve özellikle gençlerin bunu çokça söylemesi lazım... bazen kafaya geliyor " Allah güneş gibi midir? " " Allah dağ gibi midir?... " " Allah var mıdır?" İşte bu anlarda: " Lâ ilâhe İllallah, Vahdehû lâ şerike Leh. Leh-ül-mülkü ve Leh-ül-hamdü ve Hüve alâ külli şey'in Kadîr." Ve bir de bu zikir çok faydalıdır. Çok faydalıdır... Şeytan bundan kaçar. Ashâb-ı Kiram radıyallâhu anhum ecmaîn, tüm tesbihleri tüm zikirleri öğreniyorlardı, tatbik ediyorlardı; hem de îtikâdı öğreniyorlardı. Bizim de aynı şekilde onlara ittiba etmemiz lazımdır ve hatta elzemdir. Tesbih, zikir ve dualarda manayı bilmek şartı yoktur. "Bu ne demektir, ne diyor?..." Allah Teala Zül Celal Hazretleri "Benim ismimi söyleyin" diyor, biz de O'nun İsmi'ni söylüyoruz. Hatta bir kimse milyar sefer bunu tercüme olarak söylese o sevabı alamaz. Biz secde ediyoruz, ruku' ediyoruz. Rukû'nun manası nedir? Secdenin manası nedir? Bunları bilmek mecburiyetimiz yoktur. Allah Teâlâ demiş : "Başını yere koy" Ben de onu yere koyuyorum. Allah Teâlâ demiş "Namaz kıl" kılıyorum. "Zekat ver" veriyorum. manasını bilmeye mecbur değilim. İllâ manası bilinsin, ondan sonra tercüme olarak söylensin" sözü gayrı müslimlerin sözüdür. Yani sevaba ahirete inanmayanların fikridir. "Ne demek istiyor ?" Ne demek isterse... Bilmiyoruz.. Yalnız bunu söylemek ibadettir; bunu biliyorum. Fakat bu da vardır. Bazı duaların manasını bilmek faydalıdır.İtikad üzerinde çok çalışalım, Dualar üzerinde çok çalışalım. İtikad ve dua ne kadar kuvvetli olursa, o kadar Cenâb-ı Hakk Teâlâ, feyzi, bereketi insanın kalbine yağdırır.


NOT: Üstaz İsmail bin Mahfûz (ÇETİN) rahimehullah'ın 24-1-1991 ‘Bir Cuma gecesi’ sohbetinden bir bölüm

 
   

mrkydr:BİR KİMSE BİR DEFA KELİME-İ TEVHİD GETİRSE İKİNCİ DEFA GETİRMEK İSTEDİĞİNDE
SOLUK ALSA BU ARADAKİ BOŞLUKTA İMANI TOZLANIR...


Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git