Kuran-ı Kerim > Ayetler

Ayetlerin Meali

<< < (10/13) > >>

BentSahra:
Tesekkürler Latif abi,AYET SIRALARI SENDE KARISIK OLMUŞ BEN SIRASI İLE GİTTİM


ÖNEMİ
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur.


Bismillahirrahmanirrahim


1. tenzîle : indirildi
2. el azîzi : azîz, güçlü, üstün olan
3. er rahîmi : rahmet nuru gönderen, Rahîm esmasıyla tecelli eden

TEFSİRİ:
Bu Kur'ân'ın indirilişinin

hikmeti korkutup sakındırman için. Yani bu dünyanın bir âhireti bulunduğunu, sonunda hep o çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın huzuruna varılıp hesap verileceğini, doğru yoldan gitmeyenlerin, tehlikeden korunmayanların sonlarının kötü olduğunu haber verip sakındırasın diye.


ÖNEMLİ NOT:

TENZİYLEL AZİZİ RAHİYM...Bu AYETİ secdede 125 defa okursanız( namazı kıldıktan sonra yada kılmadan ilki secdede) ..bütün kötülüklerden, şerlerden görünür görünmez kaza, belalardan büyülerden, sıkıntılardan korurmuş...Rabbimin selamı rahmeti merhameti üzerimize olsun

6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun  

Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

1. li tunzire : senin uyarman için
2. kavmen : kavim
3. mâ unzire : uyarılmadı
4. âbâu-hum : onların babaları
5. fe : böylece
6. hum : onlar
7. gâfilûne : gâfil olanlar

TEFSİRİ:

Musa'ya Tevrat, ilk kuşakların helâk edilmesinden sonra verilmişti. O zamandan Hz. Muhammed'in peygamberliğine kadar geçen orta kuşaklar arasında İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderilmiş olduğu halde, Araplara doğrudan doğruya bir peygamber gönderilmemiş olduğu n dan büsbütün gaflet ve dini bilgilerden mahrumiyet içindeydiler. Böylece Allah'ın rahmeti, Kur'ân'ın Arapça olmasını ve son peygamberin Araplardan gelmesini gerektirmişti.

Resulullah, "Ey kitap ehli! Peygambe r lerin arasının kesildiği bir dönemde bize ne bir müjdeci, ne de bir uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye, size açıkça anlatan peygamberimiz gelmiştir. İşte böylece size müjdeci de, uyarıcı da gelmiş." (Mâide, 5/19)

 "Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın." (İbrahim, 14/4) âyeti gereğince de Araptan başlayacaktı. Çünkü bunlar büsbütün gâfildiler.
  
 
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler


1. lekad : andolsun
2. hakka : hak oldu
3. el kavlu : söz
4. alâ : üzerine
5. ekseri-him : onların çoğu
6. fe : artık
7. hum : onlar
8. lâ yu'minûne : onlar âmenû olmazlar, (yaşarken) Allah'a ulaşmayı dilemezlerTEFSİRİ:

bunlara o sözün (azabın) hak olması, peygamber gönderilmeden önce değil, gönderildikten sonra Ebu Cehil gibi inad edip kabul etmeyenlere aittir, deniliyor.


o gafillerin içinden ço k larına değil, onların daha çoklarına, babalarına peygamber gönderilmiş olduğu halde, doğru yoldan ayrılmış olan pek çok kavimlere söz (azab sözü) hak olmuştur. Artık onlar imana gelmezler. Onun için korkutmaya onlardan başlamak, hikmete uygun olmaz.


  
 
8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun    
  Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır1. innâ : muhakkak ki biz
2. cealnâ : kıldık, yaptık
3. fî a'nâkı-him : onların boyunlarında
4. aglâlen : halkalar, zincirler
5. fe hiye : böylece o
6. ilel ezkâni (ilâ el ezkâni) : çenelere kadar
7. fe hum : böylece onlar
8. mukmehûne : başları yukarı kalkık olanlar, başları yukarı kaldırılmış kimselerTEFSİRİ:

Biz her insanın kuşunu (yaptıklarını) kendi boynuna doladık." (İsrâ, 1-7/13) âyet i gereğince denilmiştir.

Evet o kelepçeler "Allah onların kalblerini mühürlemiştir." (Bakara, 2 /7) ifadesi üzere çıkmaz bir şekilde boyunlarına geçirilmiş. Onlar; o demir çemberler, enli, dik yakalıklar halinde
 
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun     Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler

1. ve cealnâ : kıldık, yaptık
2. min beyni eydî-him : onların elleri arasından, önlerinden
3. sedden : bir sed
4. ve min halfi-him : ve onların arkalarından
5. sedden : bir sed
6. fe agşeynâ-hum : böylece, artık onları perdeledik, örttük, kuşattık
7. fe hum lâ yubsırûne : böylece, artık onlar görmezler


TEFSİRİ:

Gerçeği görmek için etraflarına bakmazlar ve bakamazlar. Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişizdir. Kendilerini sarmışızdır da artık baksalar da görmezler.

 
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun  

Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.


1. ve sevâun : ve musavidir, eşittir, birdir
2. aleyhim : onlara
3. e : mi
4. enzerte-hum : onları uyardın
5. em : veya, mı
6. lem tunzir-hum : onları uyarmadın
7. lâ yu'minûne : onlar âmenû olmazlar, (yaşarken) Allah'a ulaşmayıTEFSİRİ:
Onun için Onlara karşı birdir de ha korkutmuşsun kendilerini, ha korkutmamışsın imana gelmezler.ases:
 200

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

 nasx;Tesekkürler Latif abi,AYET SIRALARI SENDE KARISIK OLMUŞ BEN SIRASI İLE GİTTİM,

diyorsun ama ben yazmış olduğum Ayetleri KUR-AN,daki yazılış şekline göre yani sıralama ,
KUR-AN,daki sıralama nasılsa aynısını aktarıyorum.

MESELA ŞİMDİ 11.Cİ Ayet nasıl yazılmışsa Türkce olarak aynısını aktaracağım.


Ayetlerimize başlıyoruz ALLAH'ın izni ile,

Yasin suresi; 11-ci 12-ci 13-cü 14-cü 15-ci...Ayetler.


Bismillahirrahmanirrahim,


11-ci Ayet: İnna nahnu nuhyil  mevta venektubu ma gaddemu ve asarahum've külle,
                 şeyin ehsaynahu fi imamüm'mübin.

12-ci Ayet: vezrıblehüm meselen eshabel garyeti izca ehel mürselün.

13-cü Ayet: iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebü hüma fe azzezna bisalisin fe galu inna
                  ileyküm mürselün.

14-cü Ayet: galu ma entüm illa beşerum mislüna' vema enzelerrahmanü min şeyin'inentüm,
                 illa tekzibun.

15-ci Ayet: Galu rabbüna yaglemu inna ileyküm le mürselün.


            Sadakallahül azıym...!


Not; benim yerime bu işi yapacak birileri var ise,buyursun gelsin, ve  G. harfi yerine K. harfi
kullanmışın lutfen harfleri değiştirmeden yazalım malumunuz olduğu üzere harf değiştimi
anlamıda değişiyor,  saygılarımla.


 

BentSahra:

--- Alıntı yapılan: BentSahra - 03 Haziran 2009, 20:29:27 ---Tarih: Thu Jan 29, 2009 7:25 am    Mesaj konusu:     

--------------------------------------------------------------------------------
 
latif abi diyeyim o zaman
Allah razı olsun dersleri tekrar etmemi sagladıgın ıcın.
ve beni akıllı gördügün icin 

İlim hazine ,sual anahtarıdır


BİSMİLLAH

İnfitar suresi: 1-2-3-4-5. ayetler


İzes semaunfetaret.

iza: zaman
es semâu : gök
enfataret : yarıldığı

Ve izel kevakibunteseret.

ve iza: zaman
el kevâkibu : yıldızlar
enteseret : dağılıp döküldüğü

Ve izel biharu fucciret.

ve izâ : zaman
el biharu : denizler
fucciret : kaynatıldıgı

Ve izel kuburu bu’siret

ve izâ : zaman
el kubûru : kabirler
bu'siret : alt üst edildi ği

Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.

alimet : bilir
nefsun : herkes
ma : şeyi
kaddemet : önden yolladıgı
ve ahharet :geride bıaktıgı kötülügü

Herkes ne yapıp gönderdigini ve neyi imal ettigini anlayacaktır.

 


--- Alıntı sonu ---

ases:
 besmele....!
 nasibimx, yarından itibaren derslerimize başlayalım  ALLAH'ın izni ile.

 tesekkurler. 13 13 13

ases:
 besmele...!!!!İnfitar Suresi;6,7,8,9.Ayetler...!!!


6ci Ayet ; ya Eyyuhel insanü Ma ğarrake Bi, Rabbikel keriym

7.cı Ayet ; Elleziy Halagake,Fe Sevvake Fe Adelek.

8.ci Ayet ;Fiy eyyisurratim,Maşaae,Rabbek.

9.ci Ayet ;Kella bel Tukezzibune,Biddiyn.


Sadakallahul Azıym.


Not ; Bu sure bittikten sonra diğer surelere geçeriz ALLAH izin verirse .
bendeki Tefsirde Ayet sıralaması böyle.

 kirmizigulvx6
 


Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git