Dini Konular > Esma Dersleri

Esma'ul Hüsna Faydaları

<< < (2/4) > >>

f.zehra:


ESMA-İ HÜSNA'nın Faydaları

Yazarın yazdıklarını okurken insanda gayr-i iradi şöyle bir düşünce oluşuyor;Esma-i Hüsna'dan, yani,Rabbimizin fiil,sıfat ve İsimlerinden 'faydalanmak',aldığımız maddi bir gıdadan veya bir imkandan faydalanmak şeklinde bir faydalanmak mı?Yazarın alt alta sıraladığı Esma listesini görünce ister istemez düşünmeye başladım,naçizane ilim yapmaya çalışan bir mü'mine olarak... Örnek olarak:"Acaba?"dedim. Acaba EL REZZAK İsmini sadece tesbih etmekle, yani EL MÜSEBBİB Esmasını devreden çıkartarak helal dairede bol para kazanabilir mi insan;ya da,yine EL MÜSEBBİB İsmine tutunmadan sadece 'YA ALİM,YA ALİM,YA ALİM"diyerek ilim ehlinden olabilir miydik? Hem,Cuma/1 ve İsra/44.ayetlerle,"Yer ve gök arasında 'ne varsa'('ne varsa'dan zişuur ya da şuursuz tüm varlığa işaret edildiğini anlıyoruz)Allah'ı hamd ile tesbih eder"bilgisine ulaşan bir insan,daha doğrusu zişuur ve halife-i ruizemin konumundaki bir mükellef varlık olan şu insan,evet,Allah'ın Fiil,Sıfat ve İsimlerini diğer mahlukun lisan-ı halleriyle yaptıkları tesbihin çok çok ötesinde bir zikir(zikrin muhtevası için  EZ ZAKİR İsminin şerhine bknz)ile,yani yapacağı bu zikri kalp ve dilin komutasında sosyal hayatın içinde nasıl inkişaf ettireceğine dair bir hal diline mi döndürmeli ki,Hayatı Tanzim Kitabı olan Kur'an-ı Mübin'de zikrin niteliğine dair EZ ZAKİR Olan Rabbimizin ve bizlere ikram ettiği Kur'an-ı Kerim'in hakiki manada talebesi olup,Bakara/152;Al-i İmran/58;Hicr/6,9;Ra'd/28;Hud/44;Bakara/60 ve Enbiya/69 ve daha birçok ayetiyle zikrin nasıllığını ve niteliğini bizlere bu kadar bedihi bir şekilde öğreten Rabbe kulluğa mazhariyetle Esma-i Hüsna'nın o muhteşem ikliminde aşka yelken açsın..Zikir hususunda buraya kadar ifade etmeye çalıştığım cümlelerin daha kavi anlaşılması adına,zikrin niteliğine dair yapageldiğim tefekkürlerimden sadece bir tanesini paylaşmak istiyorum sizlerle.Şöyle düşünelim;1'i inançlı fakat tembel,diğeri ise daha zayıf inanan fakat çok çalışan iki kişi üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar..1.ikişi sürekli YA ALİM diyor ve 2.kişi de düzenli konu çalışarak sınava hazırlanıyorlar.Ve sınav sonucunda hepimizin tahmin edeceği gibi ders çalışan kişi kazanıyor.Burada gözden kaçırılmamasını istediğim bir husus da,sadece dil ile yapılan bir zikrin de HAK indinde mükafatsız kalmayacağıdır ki,DEYYAN esması bunu çok güzel muştuluyor bizlere.. Rabbimiz,öncelikle Fiillerini,Sıfatlarını ve İsimlerini ve Kur'an-ı Furkan'ı sadece lafzıyla değil,aynada gördüğümüz suretlerimizde ve kainat kitabının her bir zerresinde,zerrelerden kürelere kadar her bir varlık ve hadisede okuyabilmeyi,zikredebilmeyi,Kur'an-ı Furkan ile farkı farkeden Faruklardan olabilmeyi ve en güzeli de EZ ZAKİR Olan ALLAH'ın zati lisanıyla zikrettiği kullarından olmayı nasib-ü müyesser eylesin.Velhasıl-ı kelam;EZ ZAKİR Olan Rabbimizi başta aklımız,zihnimiz,fizik/metafizik tüm enerji ve fiillerimizle anmadan,zikretmeden ve yine O'nun halkettiği sebeplere riayet etmeden sadece dil ile yapacagımız tekrar tekrar ve sayılara hapsettiğimiz ifadelerle,fiil,sıfat ve isimlerin üzrimizde çok da inkişaf etmeyeceği mülahazasıyla,cümlemize,Rabbin murad ettiği manada zikir dolu günler diliyorum... 

(EL MÜYESSİR=Yardım edenlerin en hayırlısı'na emanet olun.Muhabbet ve dualarımla...

 Fatıma Zehra

HxR:
EL MÜYESSİR=Yardım edenlerin en hayırlısı'na emanet olun.Muhabbet ve dualarımla..

bir şey daha öğrendim Allah razı olsun fatma zehra hanım

f.zehra:
               Esma sonsuz bir derya onsuz olamıyorum
              Tecelligah her zerre henüz göremiyorum
              MA'RUF,MAKSUD,MATLUB O;O'nu çook seviyorum
              Mahluk oluşumu ben,HALIK'la biliyorum......
                                                                                    Fatıma Zehra

f.zehra:
EL MÜSTEAN,EN NASIR ve EL MÜYESSİR:Rabbimizin yardım edenlerin en güzeli olarak varlığın üzerinde inkitasız tecelli ve tezahür eden fiili ismi.

gedai:
ALLAH ın zatı sıfatları
Esmaül Hüsna ile başlayalım kelama
Doksandokuz ismini yazalım biz kaleme

1=ALLAH
Tüm sıfatlar cem olup, bu isim ona mahsus
Ayet ile sabittir, anlatılır bu husus

2=er-Rahman
Esirger ve bağışlar mahlûkatı kaplayan
Kâfire ve mümine rızkını verir ayan
3=er-RAHİM(cc)
Mümine o şevkatli, kul, tutarsa emrini
Mükâfatı cinandır, köşkte bulur yerini
4=el-MELİK(C.C)
Görünen görünmeyen sahibi bütün mülkün
Saltanatı devamlı sadece kün feyekün
5=el-KUDDÜS(C.C)
Eksik ve ayıplardan münezzehtir yaradan
Kemali sıfatlarla, muttasıl ayırmaz yardan ..MUTTASIL=BİTİŞİK
6=Es-SELAM(C.C)
Her çeşit afetlerden, emin olan kederden
Esenliği verendir, mutluluk serer birden
7=el-MÜ’MİN(C.C)
Kula verir emniyet, Peygamberi, kendisi
Alatüli mecrada,kavlinde sadık dır sesi
8=el-MÜHEYMİN(C.C)
Âlemin düzenini, tümden yoluna koyan
Gözetip koruyandır, gizli sesleri duyan
9=el-EL AZİZ(C.C)
Münhasırdır izzete mağlubu hiç tatmayan
Her şey ona muhtaçtır, her şeydir o duyan

10=el-CABBAR(C.)
Azamet ve kudretle her eşyayının mucidi
Kırık kalpler onaran, el ekberdir mecidi=şerefli şan sahibi

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git