ݝslamiyet > İman

Ahirete İman

(1/1)

BentSahra:
Ahirete İman

Allahu Teala alemi iki şeyden yarattı; ceset ve ruh. Cesedi de bu alemden ahireti için azık toplaması amacıyla ruhun mekânı yaptı. Her ruha ceset içerisinde belirlenmiş bir süre biçti. Bu sürenin sonu eksiksiz, noksansız ruhun ecelidir.

Ecel ânı geldiğinde ruh ile ceset birbirinden ayrılır. Ceset, kabre konulduğu zaman Münker ve Nekîr'in suallerine cevap verebilmesi için, ruh cesede iade edilir. Bu iki melek korku veren iki büyük melektir. "Rabbin kim?", "Peygamberin kim?"diye sorarlar. Kul cevap veremezse onu cezalandırır, kabrini akrep ve yılanlarla doldurur.

Kıyamet, büyük hesap günüdür. Sur'a ikinci defa üfü-rülmesinin ardından ruh, tekrar cesede iade edilir.8 Amel defterleri açılır, her insan kendi amel defterine bakar, yaptıklarını görür.

İMAM GAZALİ

39

Kişinin ölümü ile beraber ruh, cesetten ayrılır. Bu ayrılış kabre kadardır. Yukarıda da anlatıldığı gibi ölü, kabre konulduktan sonra ruh, sual meleklerinin sorularına cevap verebilmesi için tekrar cesede iade edilir. Neticede kişinin kabri, ya cennet bahçesi ya da cehennem çukuru olur. Bu durum kıyametin kopuşuna kadar devam eder. Sur'un birinci defa üfürüimesiyle her şey yok olur. Böylelikle ruh, gerçek manada cesetten ayrılır. İnsanların mahşerde toplanması, yani amellerin hesabının sorulacağı günün gelmesiyle, birinci sur'un tesiriyle yok olan ceset, takdiri ilâhiyle tekrar diriltilir. Bu, insanın Adem (a.s)'ın yaratılışından sonraki ikinci dirilişidir. İşte ruhun, gerçek manada ikinci defa cesede iade edilmesi o zaman olur.

L

Peygamberlerin, alimlerin ve salihlerin

şefaatına nail olanlar, affedilir; şefaatçisi

olmayanların zerre kadar da olsa imanları

varsa, günahları kadar ceza görüp sonra

cennete giderler.

J\_

Kişinin amelleri terazide tartılır; herkes ne kadar sevap ve günah işlediğini görür. Sırat köprüsünden geçmek bundan sonradır.

Sırat, kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür. Bu dünyada doğru yolda olup, salih amel işleyenlere sırattan geçmek kolaydır. Eğer gidişatı güzel değil, salih amellerden yoksun, Mevlâ Teala'ya âsi olmuş bir şekilde gelirse, sırattan geçemez ve cehenneme düşer.

Herkes sıratta durdurulur ve yaptıklarından sorulur. Doğrulara doğruluklarından sorulur. Riyakarlar ve münafıklar imtihandan geçirilir; halkın önünde rezil olurlar.

İnsanlardan bir topluluk hesapsız cennete girer. Bir kısmı kolay ve müsamahalı, bir kısmı da, zorlu bir hesaba tâbi tutulurlar. Daha sonra kafirler kurtuluş bulamayacakları bir şekilde cehenneme sevk edilirler.

İtaatkar müslümanlar cennete, âsiler ise cehenneme girerler.

Peygamberlerin, alimlerin ve salihlerin şefaatına nail olanlar, affedilir; şefaatçisi olmayanların zerre kadar da olsa imanları varsa, günahları kadar ceza görüp sonra cennete giderler.Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git