''Oku Emrinin Muhatablarıyız"

MÜbarek Günler ve Geceler => Kurban Ayının Fazileti => Konuyu başlatan: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:31:25

Başlık: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:31:25
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
 “Zilhicce’nin on gününde yapılan ibâdetler kadar, diğer günlerin hiç birindeki ibâdet Allâh’a sevgili değildir. Bugünlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinden her birinin ihyâsı da, Kadir gecesinin ihyâsına muâdildir.” (Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyam, 39)
  :Ş
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:34:08
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
 “Zilhicce’nin on gününde yapılan ibâdetler kadar, diğer günlerin hiç birindeki ibâdet Allâh’a sevgili değildir. Bugünlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinden her birinin ihyâsı da, Kadir gecesinin ihyâsına muâdildir.” (Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyam, 39)
  :Ş

Zilhiccede her günün orucunun bir seneye denk olması, gecelerini ihyasının Kadir gecesine müsavi olması, zikirlerinin kat kat katlanmasından hemen şu hadîs-i şerif geliyor insanın aklına; Allâh bu ümmete ömrü az, ama kazancı çok verdi.
 Heryerde bulamazsınız bu zikirleri bakın, değerini bilin (-;

1. ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey’in Kadîr.
 

2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.
 
3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.
 
5. İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”
 

“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günüen fazla hasenatın sahibi olur.
 İkincisini 100 kere okuyana, Allahu Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.
 Üçüncüsünü 100 kere okuyana gelince; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.
 Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rahman Tealanın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda o duayı okuyana nazar eder. Allahu Tealanın kendisine bir defa teclli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz..
 Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir..”
 
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:35:37
(Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz] [Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.]
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:36:29
Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.) [R. Nasıhin]
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:36:33
Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir) dediklerinde, (Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehid olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir) buyurdu. (Buhari)
 
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:36:52
Hz. Ebüdderda buyurdu ki:

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmelidir! Çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu. Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır gelir ve Cennette yüksek derecelere kavuşur.) [Şir’a]
 
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 17 Ekim 2012, 23:37:29
Zilhicce Ayında Neler Oldu
 

zilhicce ayının önemi - zilhiccenin fazileti
 

İbni Abbas r.a. hazretlerinden rivayet olundu :

Nebi S.A.V. buyurdularki :
 
Zilhiccenin birinci günü : Adem aleyhisselamın mağfiret olduğu gündür.Bir kimse o gün oruçlu olsa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin bütün günahını aff eder.

İkinci günü : ALLAHu Teala hazretleri Yunus aleyhisselamın duasını kabul buyurup, balığın karnından kurtardı.
 Eğer bir kimse , ikinci günü oruç tutarsa senenin hepsinde ibadet etmiş olup, göz açıp kapayıncaya kadar olsun isyan etmemiş sayılır.
 
Üçüncü günü: ALLAHu Teala hazretleri Zekeriyya aleyhisselamın duasını kabul buyurdu.
 Bir kimse üçüncü gününde oruçlu olursa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin duasını kabul eder.
 
Dördüncü günü:İsa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdular.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri o kimseden fakri ve korkuyu kaldırır.. Kıyamet günü o kimse iyi kimselerle beraber olur
 
Beşinci günde Musa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdu.
 Bir kimse o gün oruçlu bulunsa nifaktan beri ve azabı kabirden emin olur.
 
Altıncı gününde ALLAHu Teala hazretleri hayrı feth eyledi.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa , ALLAHu Teala hazretleri o kimseye rahmetle nazar eder.
 Ondan o kimse ebedi azab olmaz.
 
Yedinci ol gündürki ALLAHu Teala Cehennem kapılarını kapatır.
 Zilhicce günleri geçmedikce açmaz.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri otuz güçlük kapısını kapar, otuz kolaylık kapısı açar.
 
Sekizinci gününe Terviye günü denir .
 O gün oruçlu olan kimseyi ALLAHu Teala hazretleri o kadar çok şey ihsan ederki, miktarını ancak ALLAHu zülcelal bilir.
 
Dokuzuncu günü arefedir.
 O gün oruçlu kimsenin orucu o seneyede gelecek seneyede kifayet eder.O gün “elyevme ekmeltü leküm diineküm ve etmemtu aleyküm nimeti” ayeti kerimesi nazil oldu.
 
Onuncu günü uzhiye denir.
 O gün kurban kesen kimsenin kurbanının kanından birinci damlasına karşılık ehlinin ve iyalinin günahı afv olunur.
 O günde bir müminin karnını doyursa, yahut bir sadaka ile tasadduk etse kıyamet günü rabbulalemiin onu emin olduğu halde diriltir.
 Onun mizanda ecri uhud dağından daha ağır gelir
 
Mev-iza-i hasene
 
Zilhicce ayına şunları yapalım;
 
Bu on gün içinde, bir hasta ziyaret eden, Hak teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde Ehl-i sünnete uygun bir kitap okumak çok sevaptır. Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek kadın erkek herkese farzdır. Çocuklara öğretmek, birinci görevdir.
 
Her hafta saç, sakal, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir. İbni Âbidin hazretleri, (Zilhicce ayının ilk on günü, bu sünnetleri geciktirmemeli. (Kurban kesecek kimse, Zilhicce ayı girince, saçını ve tırnağını kesmesin) hadis-i şerifi, emir değildir. Bunları, kurban kesinceye kadar geciktirmek müstehaptır. Ama daha fazla geciktirmek ve hele kırk gün uzatmak günah olur) buyurmaktadır. Kurban kesecek kimsenin, Zilhicce ayının ilk gününden, kurban kesinceye kadar, saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz.
 
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: mrkydr - 18 Ekim 2012, 07:56:03
 :f :s
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: kendimce - 18 Ekim 2012, 09:50:16

Cahil geldik Cahil gitmeyeceğiz inşallah !...
Ablam tşk.. paylaşımlarınız için.
İnşallah paylaşımlarınızdan
Nasiplenirler İnsanlar…
Yerde gökte ne varsa Allah’ı zikretmekte
Onca insanlar bunu neden bilememekte?
Allah ve Resülünden başkasını sevmekte
İnsan sevdiği ile beraber değilmidir?

Sorayım size

Onca insan bunlardan gafil mi cahil midir?
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 18 Ekim 2012, 10:46:23

Cahil geldik Cahil gitmeyeceğiz inşallah !...
Ablam tşk.. paylaşımlarınız için.
İnşallah paylaşımlarınızdan
Nasiplenirler İnsanlar…
Yerde gökte ne varsa Allah’ı zikretmekte
Onca insanlar bunu neden bilememekte?
Allah ve Resülünden başkasını sevmekte
İnsan sevdiği ile beraber değilmidir?

Sorayım size

Onca insan bunlardan gafil mi cahil midir?

gafil insan cevresinde olup bitenden habersiz insan demektir.

hedefsizdirrrrr..

gününü gün edendir..

bende gafildirrrrrr sorunun cevabı
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 23 Ekim 2012, 06:03:28
(Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz] [Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.]
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 23 Ekim 2012, 21:42:04
(Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz] [Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.]

 :Ş :Ş :Ş :Ş

Bugün Terviye günü .Hac için artık ihrama girme günüdür.

Nefisler adeta ezilmiş yok edilmiş haldedir.Ve İman atesi üst düzeydedir.


TEŞRİK TEKBİRLERİ
 
Arefe günü sabah namazı ile başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar (ikindi dâhil)
 Her farz namazdan selâm verdikten sonra gerek cemaat, gerekse de ferdi kılınan namazlardan sonra okunması gerekmektedir. Te
şrik tekbiri "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur
 
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 19 Eylül 2014, 20:54:58
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
 “Zilhicce’nin on gününde yapılan ibâdetler kadar, diğer günlerin hiç birindeki ibâdet Allâh’a sevgili değildir. Bugünlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinden her birinin ihyâsı da, Kadir gecesinin ihyâsına muâdildir.” (Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyam, 39)
  :Ş

Zilhiccede her günün orucunun bir seneye denk olması, gecelerini ihyasının Kadir gecesine müsavi olması, zikirlerinin kat kat katlanmasından hemen şu hadîs-i şerif geliyor insanın aklına; Allâh bu ümmete ömrü az, ama kazancı çok verdi.
 Heryerde bulamazsınız bu zikirleri bakın, değerini bilin (-;

1. ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey’in Kadîr.
 

2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.
 
3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.
 
5. İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”
 

“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günüen fazla hasenatın sahibi olur.
 İkincisini 100 kere okuyana, Allahu Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.
 Üçüncüsünü 100 kere okuyana gelince; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.
 Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rahman Tealanın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda o duayı okuyana nazar eder. Allahu Tealanın kendisine bir defa teclli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz..
 Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir..”
 

zilhicce nezaman başlıyor???

2014 1 Zilhicce 1435 25 Eylül 2014 Perşembe
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 19 Eylül 2014, 20:56:02
Zilhiccenin birinci günü : Adem aleyhisselamın mağfiret olduğu gündür.Bir kimse o gün oruçlu olsa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin bütün günahını aff eder.

İkinci günü : ALLAHu Teala hazretleri Yunus aleyhisselamın duasını kabul buyurup, balığın karnından kurtardı.
 Eğer bir kimse , ikinci günü oruç tutarsa senenin hepsinde ibadet etmiş olup, göz açıp kapayıncaya kadar olsun isyan etmemiş sayılır.
 
Üçüncü günü: ALLAHu Teala hazretleri Zekeriyya aleyhisselamın duasını kabul buyurdu.
 Bir kimse üçüncü gününde oruçlu olursa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin duasını kabul eder.
 
Dördüncü günü:İsa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdular.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri o kimseden fakri ve korkuyu kaldırır.. Kıyamet günü o kimse iyi kimselerle beraber olur
 
Beşinci günde Musa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdu.
 Bir kimse o gün oruçlu bulunsa nifaktan beri ve azabı kabirden emin olur.
 
Altıncı gününde ALLAHu Teala hazretleri hayrı feth eyledi.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa , ALLAHu Teala hazretleri o kimseye rahmetle nazar eder.
 Ondan o kimse ebedi azab olmaz.
 
Yedinci ol gündürki ALLAHu Teala Cehennem kapılarını kapatır.
 Zilhicce günleri geçmedikce açmaz.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri otuz güçlük kapısını kapar, otuz kolaylık kapısı açar.
 
Sekizinci gününe Terviye günü denir .
 O gün oruçlu olan kimseyi ALLAHu Teala hazretleri o kadar çok şey ihsan ederki, miktarını ancak ALLAHu zülcelal bilir.
 
Dokuzuncu günü arefedir.
 O gün oruçlu kimsenin orucu o seneyede gelecek seneyede kifayet eder.O gün “elyevme ekmeltü leküm diineküm ve etmemtu aleyküm nimeti” ayeti kerimesi nazil oldu.
 
Onuncu günü uzhiye denir.
 O gün kurban kesen kimsenin kurbanının kanından birinci damlasına karşılık ehlinin ve iyalinin günahı afv olunur.
 O günde bir müminin karnını doyursa, yahut bir sadaka ile tasadduk etse kıyamet günü rabbulalemiin onu emin olduğu halde diriltir.
 Onun mizanda ecri uhud dağından daha ağır gelir
 
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 24 Eylül 2014, 19:47:33
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
 “Zilhicce’nin on gününde yapılan ibâdetler kadar, diğer günlerin hiç birindeki ibâdet Allâh’a sevgili değildir. Bugünlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinden her birinin ihyâsı da, Kadir gecesinin ihyâsına muâdildir.” (Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyam, 39)
  :Ş

Zilhiccede her günün orucunun bir seneye denk olması, gecelerini ihyasının Kadir gecesine müsavi olması, zikirlerinin kat kat katlanmasından hemen şu hadîs-i şerif geliyor insanın aklına; Allâh bu ümmete ömrü az, ama kazancı çok verdi.
 Heryerde bulamazsınız bu zikirleri bakın, değerini bilin (-;

1. ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey’in Kadîr.
 

2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.
 
3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.
 
5. İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”
 

“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günüen fazla hasenatın sahibi olur.
 İkincisini 100 kere okuyana, Allahu Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.
 Üçüncüsünü 100 kere okuyana gelince; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.
 Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rahman Tealanın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda o duayı okuyana nazar eder. Allahu Tealanın kendisine bir defa teclli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz..
 Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir..”
 

zilhicce nezaman başlıyor???

2014 1 Zilhicce 1435 25 Eylül 2014 Perşembe
huu bu gece oruca kalkıyor musunuz

Zilhiccenin birinci günü : Adem aleyhisselamın mağfiret olduğu gündür.Bir kimse o gün oruçlu olsa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin bütün günahını aff eder.

İkinci günü : ALLAHu Teala hazretleri Yunus aleyhisselamın duasını kabul buyurup, balığın karnından kurtardı.
 Eğer bir kimse , ikinci günü oruç tutarsa senenin hepsinde ibadet etmiş olup, göz açıp kapayıncaya kadar olsun isyan etmemiş sayılır.
 
Üçüncü günü: ALLAHu Teala hazretleri Zekeriyya aleyhisselamın duasını kabul buyurdu.
 Bir kimse üçüncü gününde oruçlu olursa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin duasını kabul eder.
 
Dördüncü günü:İsa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdular.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri o kimseden fakri ve korkuyu kaldırır.. Kıyamet günü o kimse iyi kimselerle beraber olur
 
Beşinci günde Musa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdu.
 Bir kimse o gün oruçlu bulunsa nifaktan beri ve azabı kabirden emin olur.
 
Altıncı gününde ALLAHu Teala hazretleri hayrı feth eyledi.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa , ALLAHu Teala hazretleri o kimseye rahmetle nazar eder.
 Ondan o kimse ebedi azab olmaz.
 
Yedinci ol gündürki ALLAHu Teala Cehennem kapılarını kapatır.
 Zilhicce günleri geçmedikce açmaz.
 Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri otuz güçlük kapısını kapar, otuz kolaylık kapısı açar.
 
Sekizinci gününe Terviye günü denir .
 O gün oruçlu olan kimseyi ALLAHu Teala hazretleri o kadar çok şey ihsan ederki, miktarını ancak ALLAHu zülcelal bilir.
 
Dokuzuncu günü arefedir.
 O gün oruçlu kimsenin orucu o seneyede gelecek seneyede kifayet eder.O gün “elyevme ekmeltü leküm diineküm ve etmemtu aleyküm nimeti” ayeti kerimesi nazil oldu.
 
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 03 Ekim 2014, 11:21:31
Sekizinci gününe Terviye günü denir .
 O gün oruçlu olan kimseyi ALLAHu Teala hazretleri o kadar çok şey ihsan ederki, miktarını ancak ALLAHu zülcelal bilir.
 
Dokuzuncu günü arefedir.
 O gün oruçlu kimsenin orucu o seneyede gelecek seneyede kifayet eder.O gün “elyevme ekmeltü leküm diineküm ve etmemtu aleyküm nimeti” ayeti kerimesi nazil oldu.
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: Hasret - 22 Eylül 2015, 20:12:41
(Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz] [Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.]
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: Hasret - 22 Eylül 2015, 20:13:22
Bentsahra sen bir tanesinnnnnn
Başlık: Ynt: Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus Zikirler/Duâlar
Gönderen: BentSahra - 06 Eylül 2016, 00:09:58
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
 “Zilhicce’nin on gününde yapılan ibâdetler kadar, diğer günlerin hiç birindeki ibâdet Allâh’a sevgili değildir. Bugünlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinden her birinin ihyâsı da, Kadir gecesinin ihyâsına muâdildir.” (Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyam, 39)
  :Ş