''Oku Emrinin Muhatablarıyız"

Tarih => İslam Tarihi => Konuyu başlatan: mrkydr - 16 Ağustos 2010, 12:52:53

Başlık: Fil Vakası Ve Ebabil Kuşları
Gönderen: mrkydr - 16 Ağustos 2010, 12:52:53


Ebabil Kuşları: Kabe'yi yıkmak üzere büyük bir orduyla gelen Yemen valisi Ebrehe'nin ordusuna saldıran kuşlar.

Ebabil, Arapçada "bölükler, sürü, sürüler" anlamına gelir. Kelime, Kuran-ı Kerim'de Fil Suresi'nin üçüncü ayetinde geçmektedir. Fil Suresi'nde bu olay şöyle bildirilmektedir:

"Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi. Onlara 'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı; Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı." (Fil Suresi, 1-5)

Bu olay Peygamberimiz (sav)'in doğduğu yıl olmuş ve orduda bulunan fillerden dolayı Araplar arasında "Fil Vak'ası" olarak anılmıştır. Olay, tarihi kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır:

Habeşistan Kralı Necaşi Ashame'nin, Yemen'e hükümdar tâyin ettiği Ebrehe b. Sabbah el-Eşrem, Mekke'ye giden kervan ve Kabe ziyaretçilerini çekmek ve San'a şehrini ticaret merkezi haline getirmek üzere burada bir tapınak yaptırdı. Ancak tapınağa gelen olmuyordu. Buna çok kızan Ebrehe Kabe'yi yıkacağına yemin etti. M.S. 571 yılında kalabalık bir ordu ve fillerle yola çıktı. (İbnü'l-Esir, el-Kâmil fi't Târih, Nşr: Tornberg, Beyrut 1965, I, 442).

Ebrehe ordusu Mekke'ye girerken dahâ önce o bölgede hiç görülmemiş, kırlangıca benzer kuş sürüleri bir anda ortaya çıkarak Ebrehe ordusuna saldırdılar. Gaga ve pençelerinde taşıdıkları taşları ve çamurdan balçıkları askerlerin üzerine bıraktıklarında onlar, kurumuş, paramparça olmuş ağaç yaprakları gibi dağıldılar. Askerler kuş saldırısında telef olup feci şekilde öldüler. Mekkeliler bu mucizeyi dağlardan seyrediyorlardı. Ebrehe, bu saldırıda acıklı şekilde öldü. (Kadı Beydâvî, Envârü't-Tenzil, Fil Sûresi tefsiri).

Buhâri ve Müslim'de, Peygamberimiz (sav)'in Mekke'nin fethi günü şöyle dediği nakledilmektedir:

"Yüce Allah filleri Mekke'ye girmekten alıkoydu. Ama Resulünü ve müminleri oraya gönderdi. Dün olduğu gibi bugün de oranın hürmeti iâde olmuştur."
 

İlmi Araştırma Dergisi

Başlık: Ynt: Fil Vakası Ve Ebabil Kuşları
Gönderen: mrkydr - 03 Ekim 2010, 13:16:42
(http://img199.imageshack.us/img199/812/mauersegler4m.jpg)


Ebabil (Apus apus), sağangiller (Apodidae) familyasından 16-17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türü.Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Yalnızca üreme dönemlerinde kayalıklardaki ve binalardaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar.

Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç eder.

Ebabil kuşu Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçtiği varsayılan kuşlardan biridir. Ebrehe ordusunun üzerine gönderildikleri ve askerlerin üzerine bomba misali balçıktan pişirilmiş taşlar bırakarak ordunun helak olduğu anlatılmaktadır.